Wat kan ik doen?

Als ouder of opvoeder is het vaak moeilijk om goed om een kind/jongere met een depressie om te gaan. Je zou zo graag de andere hoopvolle kant van het leven willen laten zien. Door dat te doen voelt een jongere zich vaak onbegrepen. Wat kun je wel doen?

  • Neem de gevoelens serieus. Je hoeft het niet met de gedachten/gevoelens eens te zijn om het wel serieus te nemen.
  • Wees steunend en niet veroordelend.
  • Zoek op tijd hulp; Als een jongere eenmaal een depressie heeft gehad, is de kans op herhaling groot als het niet wordt behandeld of voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om er vroeg bij te zijn.
  • Ga met de jongeren na wat hem of haar helpt. Zijn er momenten geweest dat je je beter voelde?
  • Probeer structuur aan te brengen in de dagen.
  • Sporten & bewegen helpt.
  • Geef ook een eerlijk beeld van de realiteit. Sombere en moeilijke periodes ‘horen’ bij dit leven, hoe pijnlijk dit ook is. Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk omgaat met moeilijke periodes. Dit is ter bemoediging, ook deze moeilijke periode gaat voorbij.
  • Bid met en voor het kind/jongeren. Geef de jongere hoop door bijvoorbeeld passende bijbelteksten te geven. In de Bijbel is er ruimte voor vragen en depressieve gevoelens.