Chris, wat er ook is!

Over ons

Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen we hen in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van onze vele vrijwilligers, en hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgen we trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders.

Chris in het kort:

  • Chris geeft verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en andere organisaties: ‘Samen sta je sterk’ (pestaanpak) en ‘LEV!’ (het weerbaarheidsprogramma).
  • Chris verzorgt cursussen en trainingen voor kerken om kinder- en tienerpastoraat goed op te zetten. We willen daarmee kerken en gemeenten vanuit een christelijke visie praktisch ondersteunen bij de zorg voor haar kinderen en tieners.
  • Chris biedt verschillende voorlichtingen en presentaties.

Stichting Chris en Voorkom!
Chris is onderdeel van Stichting Chris en Voorkom!. Zij bundelt, naast Chris, ook het werk van de voormalige stichting Voorkom!. Chris en Voorkom! heeft als doel om mensen te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Chris biedt een luisterend oor, geen professionele hulpverlening. Ben je op zoek naar professionele hulp? Dan verwijzen we je graag naar onze partner De Hoop ggz.


Loading...