Over ons

Chris biedt kinderen en jongeren anonieme hulp, bemoediging en advies via de chat, mail en telefoon. Op deze wijze stellen we hen in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van onze vele vrijwilligers, en hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgen we trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders.

Chris, wat er ook is! wil kinderen, jongeren en hun omgeving sterk maken. Dit doet ze door het aanbieden van;

    • een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon;
    • de sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen (LEV!) met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen, risicogedrag e.d. ;
    • de cursus Kinder- en TienerPastoraat (KTP) en Local-Chris, coaching waarmee ze kerken ondersteunt en deskundig maakt in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Stichting Chris en Voorkom!
Chris is onderdeel van Stichting Chris en Voorkom!. Zij bundelt, naast Chris, ook het werk van de voormalige stichting Voorkom!.

Chris biedt een luisterend oor, geen professionele hulpverlening. Ben je op zoek naar professionele hulp? Dan verwijzen we je graag naar onze partner De Hoop ggz.