Organisatie

Chris is onderdeel van Stichting Chris en Voorkom! en werkt daarmee nauw samen met Voorkom! – Jeugdpreventie.
Medewerkers en vrijwilligers

Chris en Voorkom! is een organisatie die kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. In totaal bijna 100 actieve ervaringsdeskundigen en bijna 150 andere vrijwilligers. Samen met al deze vrijwilligers zijn rond de 30 medewerkers actief om kinderen en jongeren en hun opvoeders te ondersteunen. De uitvalsbasis voor ons werk is ons kantoor Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.

Officiële informatie op een rij:

KvK-nummer
KvK-nummer: 51593823.
Door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN-nummer: 850089104.

Jaarverslag
Het uitgebreide jaarverslag, inclusief de jaarrekening, is hier te downloaden: Jaarverslag.

Interim-directeur
J.P. Verweij

Bestuur
J. de Gruijter

Chris en Voorkom! beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Statutaire doelstelling

Stichting Chris en Voorkom! heeft het volgende (statutaire) doel:

  • het geven van weerbaarheidstrainingen;
  • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;
  • voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;
  • doorverwijzing binnen de zorgketen, indien een contact daar aanleiding voor geeft;
  • het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en / of overheidsorganen;
  • het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie, en versterking van weerbaarheid.
  • het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding onder meer inzake verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en inzake verslavende gewoonten, zoals gokken;