Missie en visie

Chris, wat er ook is! is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom! Missie: Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Visie: Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching en advies en training over jeugdpastoraat. Missiestatement: Chris en Voorkom! maakt kinderen en jongeren sterk Grondslag Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. Chris, wat er ook is! wil kinderen, jongeren en hun omgeving sterk maken. Dit doet ze door het aanbieden van;
  • een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon;
  • de sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen (LEV!) met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen, risicogedrag e.d. ;
  • de cursus Kinder- en TienerPastoraat (KTP) en Local-Chris, coaching waarmee ze kerken ondersteunt en deskundig maakt in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.