Jeugdpastoraat

Jongeren zijn de kerk! Net als ieder ander gemeentelid, van piepjong tot stokoud, maken zij deel uit van het lichaam van Christus, de gemeente. Hoe zorg je dat je in de visie van de gemeente en in de uitwerking daarvan de hele gemeente op het oog hebt, ook deze kinderen en jongeren? 

Jeugdpastoraat aan kinderen en jongeren is belangrijk omdat het gaat om een grote groep gemeenteleden; zowel de kinderen zelf als de gezinnen waarin zij opgroeien. Het gaat daarbij zowel om hun leven in het hier en nu als om hun toekomst: veel problemen die volwassenen ondervinden vinden hun oorsprong in hun jeugd. Goed jeugdpastoraat kan dus preventief werken voor problemen in de volwassenheid. 

In de afgelopen jaren hebben wij honderden kerken geholpen. Kerkraden, jeugdleider, kinderwerkers hebben we ondersteund bij hun werk in de kerk. Maar ook hebben we met hen het jeugdpastoraat vorm gegeven.

Wij bieden wij trainingen en presentaties. Daarnaast kunnen we kerkwerkers toerusten op verschillende thema’s die met de leefwereld van kinderen en jongeren te maken hebben.

Meer weten? Mail naar Jeugdpastoraat@chris.nl

1. Algemeen
_

Duur
■  Kinder- en tienerpastoraat (KTP)  8 daagse cursus
■  Basisjeugdpastoraat Workshop
■  Implementatietraining Jeugdpastoraat 5 avonden -Training
■  Eenzaamheid en social-media
Workshop/avondprogramma

2. Weerbaarheid
_

■  LEV! Train de Uitvoerder 3 daagse Cursus
■  Tieners en seksualiteit   Workshop/avondprogramma
■  Sexting en onlinegrensoverschrijdend gedrag
Workshop/avondprogramma

3. Veiligheid
_

■  Veilig jeugdwerk Workshop/avondprogramma
■  Crisispastoraat Workshop/avondprogramma
■  Kindermishandeling Workshop/avondprogramma
■  Gesprek over grensoverschrijdend gedrag
Workshop/avondprogramma