Bouw mee aan een veilige kerk voor kinderen en jongeren!

Een veilige kerk voor iedereen. Een mooie droom of een mogelijkheid?
Kinderen en tieners groeien op in turbulente tijden. Er komt veel op hen af! En er wordt nogal wat van hen verwacht. Op school, in het gezin, de kerk of op de sportclub. Steeds meer kinderen groeien op in gebroken gezinnen, wonen niet meer samen met hun beiden ouders, of hebben zij te maken met verwaarlozing, mishandeling of misbruik.

Wat hebben de jongeren van de kerkelijke gemeente nodig? Hoe kunnen wij voor hen zorgen? Wie biedt de jeugd een veilige plek? Vaak is het jeugdwerk binnen een gemeente goed georganiseerd. Maar hoe zit het met het jeugdpastoraat, de herderlijke zorg voor kinderen en tieners? Het gaat om een grote groep gemeenteleden: zowel de kinderen zelf als hun gezinnen zijn erbij betrokken.

Bouwen aan een veilige kerk voor kinderen en jongeren

Een van de speerpunten van Chris is kerken ondersteunen in het pastoraat aan kinderen en jongeren. Veel kerken willen er wel werk van maken of zijn er al mee bezig. Maar zij zoeken hoe ze dit goed en blijvend kunnen aanpakken.

Chris helpt om het jeugdpastoraat zó vorm te geven, dat het past bij de plaatselijke structuur van de gemeente. Chris rust de verantwoordelijken toe en ondersteunt het implementatietraject. Chris heeft daarom het project: Bouwen aan een veilige kerk voor kinderen en jongeren ontwikkeld. Dit project bevat drie onderdelen:

1. Cursus Kinder- en Tienerpastoraat
In de cursus Kinder- en Tienerpastoraat staat de inhoud van kinder- en tienerpastoraat centraal. Hiermee rust Chris al decennia lang jeugdwerker, jeugdouderlingen eniedereen met een passie voor kinderen en tieners toe. Zo ondersteunt Chris hen met een expliciet christelijke visie bij de zorg voor kinderen en tieners in gemeenten, pleeggezinnen en op scholen. Lees meer…

2. Implementatietraining Kinder- en Tienerpastoraat
In deze training staat organisatie, visie en beleid centraal. Omdat deze training kleinschalig opgezet is zullen de deelnemers handvatten krijgen om het jeugdpastoraat zo vorm te geven die past bij de eigen kerkelijke structuur. Daarnaast is er voldoende ruimte om geïnspireerd te worden door de ervaring en visie van de andere deelnemers. Tijdens deze training wordt de theorie omgezet naar de eigen praktijk. Aan het einde van training heeft de gemeente een uitgewerkt plan en zijn er concrete stappen gezet in het opzetten van jeugdpastoraat. Lees meer…

3. Local-Chris
Bij Local-Chris staat het ondersteunen van de kerken bij het jeugdpastoraat en veiligheid op lange termijn centraal. Jeugdpastoraat vraagt om een voortdurende zorg en aandacht. Het werk in de kerk wordt vaak op vrijwillige basis gedaan. En het is goed om juist die vrijwilligers door een professionele organisatie te laten ondersteunen. Het is van groot belang dat deze en de komende generatie de kans krijgt om een veilige plek te krijgen binnen de kerkelijke gemeente. Local-Chris wordt als jaarabonnement vormgegeven. Dit houdt het volgende in:

  • Chris fungeert als een extern vertrouwenspersoon voor alle kinderen en jongeren in de kerk en voor iedereen die met de jongeren in de kerk werkt of omgaat.
  • Jaarlijkse toerustingsavond in de eigen kerk (thema & doelgroep naar eigen keuze)
  • Bereikbaar voor advies aan jeugd(pastoraal)werkers omtrent veiligheid en jeugdpastoraat

Wilt u meer weten over hoe Chris ondersteuning kan bieden, of bent u op zoek naar meer informatie? Mail dan naar jeugdpastoraat@chris.nl. Klik hieronder om de informatiebrochure te downloaden.

Download de brochure 48

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *