Implementatietraining Jeugdpastoraat

Jeugdpastoraat implementeren.

‘De kerk is een plek waar elk kind, elke jongere en elke jongvolwassene zich gezien, gehoord en gekend weet.’ Dat is onze droom.
Een kerk waar je je veilig voelt, zodat je alle (geloofs)vragen kunt stellen. Als je somber of verdrietig bent weet je dat anderen met je meeleven. Weet jij bij wie je je verhaal wilt delen. Waar je als jongere weet: er wordt vóór mij gebeden en mét mij gebeden

Veel kerken hebben een warm hart voor de kinderen en jongeren. Maar de jeugdleiders en ieder die verantwoordelijk is voor de jeugd zoeken naar handvatten voor de (pastorale)zorg voor deze kwetsbare kinderen en jongeren. Vragen als; wie is waar verantwoordelijk voor? Als ik mij zorgen maak bij wie kan ik dan terecht? Goede zorg vraagt een goede organisatie. Zorg en aandacht die ingebed is in de gemeente.

Oog hebben voor kinderen en tieners is belangrijk omdat het gaat om een grote groep gemeenteleden. Zowel de kinderen zelf als hun gezinnen zijn erbij betrokken. Het gaat daarbij zowel om hun leven in het hier en nu als om hun toekomst. Veel problemen die volwassenen ondervinden, vinden hun oorsprong in hun jeugd. Goede zorg, goed jeugdpastoraat kan dus preventief werken. Vaak is het jeugdwerk binnen een gemeente goed georganiseerd. Maar hoe zit het met het jeugdpastoraat?

Chris start jaarlijks met de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je concreet aan de slag met het opzetten van relatiegericht jeugdpastoraat en krijg je tools om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. Samen met gemeente leden ga je aan de slag om aan het Jeugdpastoraat die vorm te geven die werkt en past bij jouw kerkelijke gemeente. Meer informatie mail naar Jeugdpastoraat@chris.nl

Doelgroep

De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle gemeenten/gemeenteleden die jeugdpastoraat willen opzetten of een doorstart willen geven. Aan elke training kunnen maximaal drie kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden.

Deelnemers.

Per kerkelijke gemeente nemen 2 of 3 personen deel aan de training.

Vorm

Deze training bestaat uit vijf dagdelen;

  • Locatie: Dordrecht of Houten (bij genoeg animo kan de cursus ook op andere plekken gegeven worden)
  • Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Trainingskosten

De cursuskosten voor deze training bedragen 750 euro per kerkelijke gemeente.

Inhoud training

Tijdens de training zullen de volgende thema’s aan bod komen;

  • Visie op jeugdpastoraat
  • Kernwaarden van het Jeugdpastoraat
  • Veilige kerk (cultuur en protocollen)
  • Kernteam Jeugdpastoraat(profiel en taakomschrijvingen)
  • Inbedden in eigen gemeente
  • Jaarplan & Projectmatig werken
Direct inschrijven voor Implementatietraining Jeugdpastoraat