Chris, wat er ook is!

Implementatietraining Jeugdpastoraat

Bouwen aan de kerk

Een jeugdouderling die, of een pastoraal jeugdteam dat jaarlijks alle tieners van de gemeente bezoekt, vraagt een enorme tijdinvestering. Maar de persoonlijke gesprekken waarop gehoopt wordt, zijn er helaas vaak weinig. En: zit de jeugd wel op hen te wachten? Sterker nog, zijn ze allemaal wel echt in beeld en weten kinderen & tieners bij wie ze terecht kunnen als er iets is?

Oog hebben voor kinderen en tieners is belangrijk omdat het gaat om een grote groep gemeenteleden. Zowel de kinderen zelf als hun gezinnen zijn erbij betrokken. Het gaat daarbij zowel om hun leven in het hier en nu als om hun toekomst. Veel problemen die volwassenen ondervinden, vinden hun oorsprong in hun jeugd. Goede zorg, goed jeugdpastoraat kan dus preventief werken. Vaak is het jeugdwerk binnen een gemeente goed georganiseerd. Maar hoe zit het met het jeugdpastoraat?

In het najaar van 2021 start Chris weer met de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je concreet aan de slag met het opzetten van relatiegericht jeugdpastoraat en krijg je tools om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. Samen met gemeente leden ga je aan de slag om aan het Jeugdpastoraat die vorm te geven die werkt en past bij jouw kerkelijke gemeente. Meer informatie mail naar Jeugdpastoraat@chris.nl

Doelgroep

De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle gemeenten/gemeenteleden die jeugdpastoraat willen opzetten of een doorstart willen geven. Aan elke training kunnen maximaal drie kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden.

Deelnemers.

Per kerkelijke gemeente nemen 2 of 3 personen deel aan de training.

Vorm

Deze training bestaat uit vijf dagdelen;

  • Locatie: Dordrecht 2021/ 2022 (of op locatie)
  • Data cursusavonden: 24 november; 15 december; 21 januari; 23 februari; 16 maart
  • Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Trainingskosten

De cursuskosten voor deze training bedragen €750,- euro per kerkelijke gemeente.

Inhoud training

Tijdens de training zullen de volgende thema’s aan bod komen;

  • Visie op jeugdpastoraat
  • Kernwaarden van het Jeugdpastoraat
  • Veilige kerk (cultuur en protocollen)
  • Kernteam Jeugdpastoraat(profiel en taakomschrijvingen)
  • Inbedden in eigen gemeente
  • Jaarplan
Direct inschrijven voor Implementatietraining Jeugdpastoraat

Loading...