Training Aandachtsfuctionaris Veiligheid

De gemeente Rotterdam beveelt elke geloofsgemeenschap een Aandachtsfunctionaris Veiligheid (AFV) aan te stellen. Een AFV is er voor de hele geloofsgemeenschap. De AFV is degene die in de geloofsgemeenschap de vraagbaak, de aandachtvrager en de verantwoordelijke voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid.

Deze training is kosteloos te volgen voor alle geloofsgemeenschappen in Rotterdam.

Aanmelden   

Wat houdt de training in?

Tijdens de  training krijgt de geloofsgemeenschappen handvatten mee voor het instellen van deze functie. Daarin worden de belangrijkste aandachtspunten voor zo’n Aandachtsfunctionaris Veiligheid besproken.
De training bestaat uit 3 avonden:

  • De eerste avond is er aandacht voor de problematiek waar een aandachtsfunctionaris mee te maken gaat krijgen. Vervolgens formuleren de deelnemers zelf de kernwaarden en een visie op veiligheid voor de eigen gemeente. Die eigen geformuleerde visie vormt het vertrekpunt van de aandachtsfunctionaris.
  • Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de praktijk. Welke rol en taken heeft de aandachtsfunctionaris precies? Er wordt een handelingsprotocol besproken wat de geloofsgemeenschappen kunnen gebruiken en verder is er aandacht voor praktische zaken als een aanstellingsbeleid, en gebruik van de VOG.
  • De derde les staat in het teken van de implementatie in de eigen geloofsgemeenschap. Deelnemers brengen in kaart welke stappen er gezet moeten worden en hoe dit in de eigen geloofsgemeenschap vorm kan en moet krijgen. Tijdens deze avond wordt een aanzet gegeven om de visie (les 1) en taken (les 2) om te zetten in acties voor het vervolg.

Een aandachtsfunctionaris kan dit in de praktijk natuurlijk niet alleen. Hij of zij zal daarbij de steun krijgen van anderen en samenwerken met degenen die zich wellicht al bezighouden met dit thema, zoals een vertrouwenspersoon. Het heeft daarom de sterke voorkeur om deze training met meerderen uit de gemeente te volgen.

Door middel van deze training kan een geloofsgemeenschap echt werk maken van structurele aandacht voor veiligheid. De focus van Chris en Voorkom! ligt op het werken met jongeren, wat een eigen aanpak vraagt ten opzicht van de volwassenen. Daarom heeft deze training ook meerwaarde voor degenen die wellicht al actief zijn als vertrouwenspersoon, maar zich onvoldoende toegerust voelen voor deze specifieke doelgroep.

Naast de training worden er twee keer per jaar een deskundigheidsbevordering gegeven. Hier kunnen de deelnemende geloofsgemeenschappen kosteloos aan deelnemen.

Data training: 

23 april – trainingsavond 1

14 mei – trainingsavond 2

28 mei – trainingsavond 3

Deskundigheidsbevordering voor predikanten, voorgangers en vertrouwenspersonen  :

2 april – thema: seksueel misbruik

Tijden: 19.30-21.30 
Locatie: Dordrecht

Aanmelden   

Heeft u vragen of heeft u interesse in de training, maar is uw locatie buiten Rotterdam: Neem dan contact op met cursus@chris.nl

0

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *