Chris, wat er ook is!

Kerken

Chris kan veel voor jouw gemeente betekenen. We kunnen je ondersteunen in het jeugdpastoraat. Maar ook bieden wij trainingen en presentaties op verschillende thema’s die met de leefwereld van kinderen en jongeren te maken hebben. In het overzicht vind je meer informatie over wat we voor je gemeente kunnen doen.

Wij krijgen vaak de vraag hoe mensen ons werk kunnen ondersteunen. Dat kan! Weet je welkom in de beweging van Chris! Je kunt ons ondersteunen met vrijwillige inzet, gebed en met financiële steun. Op chrisvoorkom.nl vind je meer informatie.

Steun
Voor veel van onze vragen wij een vergoeding, maar ook is een groot deel van ons werk, zoals de chat, volledig afhankelijk van giften van kerken en mensen die het werk ondersteunen. Daarom is je steun van harte welkom!


Loading...