Kerken

“It takes a whole church to raise a child”

In 1988 schreef Else het boek ‘Weid Mijn lammeren’. In dat boek riep zij op tot meer aandacht voor de (pastorale) nood van kinderen en jongeren, ook in kerken en gemeenten. De oprichting van Stichting Chris was een direct gevolg: kinderen en jongeren met welke problemen of vragen ook moesten een veilig adres hebben waar ze met hun nood en vragen terecht konden. Begonnen als telefonische hulpverlening aan kinderen en jongeren, groeide het werk van Stichting Chris in de loop van de jaren enorm uit.

Cursussen Kinder- en tienerpastoraat(KTP) werden opgezet en in kerken en gemeenten uitgevoerd; naast de telefoon konden kinderen en jongeren in de jaren erna ook via de chat en de mail met Stichting Chris in contact komen. Weerbaarheidstrainingen werden en worden gegeven op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. De KTP, de implementatie training jeugdpastoraat  en Local Chris ondersteunt de kerken bij hun zorg en aandcaht voor de jeugd. 

Chris is inmiddels onderdeel van stichting Chris en Voorkom!. De bevlogenheid voor kinderen en jongeren (én hun opvoeders) vanuit het Evangelie is onveranderd gebleven. 

Het hart van Chris klopt voor kinderen en jongeren in de knel. Zij verdienen een omgeving, een kerk die voor hen zorgt. Door hen op te merken, de nodige zorg te geven en toe te rusten om zo tot eer van God te kunnen leven. 

https://www.youtube.com/watch?v=oljtHpVDrAU&t=2s

Jeugdpastoraat

Cursus kinder- en tienerpastoraat 
De cursus is speciaal geschikt voor iedereen die actief is in het pastoraat aan jongeren, in het jeugdwerk, of voor degenen die daarin werkzaam willen zijn. De cursus is een mix van theorie en praktijk waarin cursisten een visie op jeugdpastoraat ontwikkelen en in pastorale vaardigheden groeien. 

Dag van het jeugdpastoraat

Al acht jaar op een rij organiseert Chris de dag van het jeugdpastoraat. Een inspirerende dag voor iedereen die contact heeft met kinderen en jongeren in de kerk (jeugdwerkers, kinderwerkers, catecheten, ouderlingen, pastoraal werkers enz.) 

Implementatie training Jeugdpastoraat 
Hoe zorg je ervoor dat jeugdpastoraat ‘werkt’ in de gemeente? Dat niet elke 3/4 jaar weer het wiel opnieuw uitgevonden moet worden? Tijdens deze training ga je aan de slag om jeugdpastoraat zo vorm te geven dat het past bij jullie eigen plaatselijke gemeente. 

Local Chris 
De implementatie training gevolgd? Chris kan je gemeente blijven ondersteunen door: training in de eigen gemeente, coaching aan het jeugdpastoraat en vertrouwenspersoon te zijn voor jongeren. 

Workshops
Toerusting op een specifiek thema rondom jeugdpastoraat & jeugdwerk,opvoeding of een workshop voor jongeren? Ook daarin willen we graag de kerk dienen. 

Anonieme hulplijn.

Chat: Je hebt eenmalig een gesprek met een chatcoach. Bij de chat maak je gebruik van een nickname. Het is volledig anoniem. De chat is dagelijks geopend van 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 22.00 uur.

Mail: Vind je het fijn om wat langer contact te hebben met één (zelfde) coach? Dan maak je een profiel aan via Chris Connect. Daarna wordt je gekoppeld aan een e-coach die luistert en meedenkt. Door het aanmaken van een profiel weten wij het mailadres niet en is het volledig anoniem.

Wil een jongere liever met ons bellen?
*Op woensdagavond kunnen ze tussen 19.00 en 22.00 uur met Chris bellen via 078 – 63 123 00.

Steun

Voor veel van ons werk vragen wij een vergoeding, maar ook is een groot deel van ons werk, zoals Chris online (anonieme- chat, mail & telefoon) volledig afhankelijk van giften van kerken en mensen die het werk ondersteunen. Daarom is je steun van harte welkom!