Chris, wat er ook is!

Implementatietraining Jeugdpastoraat

Bouwen aan een v(h)eilige kerk

Een jeugdouderling die, of een pastoraal jeugdteam dat jaarlijks alle tieners van de gemeente bezoekt, vraagt een enorme tijdinvestering. Maar de persoonlijke gesprekken waarop gehoopt wordt, zijn er helaas vaak weinig. En: zit de jeugd wel op hen te wachten? Sterker nog, zijn ze allemaal wel echt in beeld en weten kinderen & tieners bij wie ze terecht kunnen als er iets is?

Pastoraat aan kinderen en tieners is belangrijk. Het gaat om een grote groep gemeenteleden: zowel de kinderen zelf als hun gezinnen zijn erbij betrokken. Het gaat daarbij om hun leven in het hier en nu als om hun toekomst: veel problemen die volwassenen ondervinden, vinden hun oorsprong in hun jeugd. Goed Jeugdpastoraat kan dus preventief werken voor problemen in de volwassenheid.

In het najaar 2021 start Chris met de 3e editie van de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je aan de slag met het ontwikkelen van een visie op het jeugdpastoraat en krijg je concrete handvatten om het in je eigen gemeente gestalte te geven. Belangrijk is dat jeugdpastoraat de vorm krijgt die past in de structuur van de deelnemende kerk. Meer informatie mail naar Jeugdpastoraat@chris.nl

Doelgroep

De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle kerken, die jeugdpastoraat willen implementeren in hun eigen lokale gemeente is. Vaak is er al wel een jeugdouderling of goed werkend jeugdwerk, maar kan het jeugdpastoraat beter vorm gegeven. Het kan ook zijn dat een kerk van de grond af aan het jeugdpastoraat wil opzetten.  

Deelnemers.

Per kerkelijke gemeente doen 2 of 3 gemeenteleden aan de training mee.
Aan elke training kunnen maximaal vijf kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden.

Data 2021

Woensdagavond: 22 september’21; 20 oktober’21 ; 17 november’21; 15 december’21; 12 januari’22

Vorm

-Deze training bestaat uit vijf dagdelen.
-Voorafgaand aan de training vindt een (telefonisch) intake gesprek plaats, gevolgd door een voorbereidende opdracht. 
-De training zal worden afgerond met een voortgangsgesprek, eventueel in combinatie met een gemeenteavond.

Locatie

  • Dordrecht of Houten
  • Op locatie

Tijd

Van 19.30 uur  –  tot 22.00 uur

Cursuskosten

De cursuskosten voor deze training bedragen €750,- euro per kerkelijke gemeente.

Inhoud training

Tijdens de training zullen de volgende thema’s aan bod komen;

  • Visie op jeugdpastoraat ontwikkeling
  • Opzetten / doorstart van Jeugdpastoraat
  • Kernteam Jeugdpastoraat
  • Veilige kerk
  • Jaarplan
  • Begeleidingsproces van het inbedden in de kerk
6

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...