Cursus Kinder- en Tienerpastoraat (KTP)

Kinderen en tieners groeien op in turbulente tijden. Veel komt er op hen af! En er wordt nogal wat van hen verwacht. Op school, in het gezin, de kerk, de sportclub, enzovoorts. Voor sommige kinderen loopt de druk soms hoog op. Hoe kunnen wij onze kinderen en tieners helpen bij de vele keuzes die zij moeten maken? Hoe kunnen wij hen wapenen? Wat hebben zij nodig, én: wat hebben wij als opvoeders nodig?

Honderden deelnemers hebben in de loop van de jaren de cursus gevolgd. De cursus is speciaal geschikt voor degenen die actief zijn in het pastoraat aan jongeren, in het jeugdwerk, of voor degenen die daarin werkzaam willen zijn. Ook is de cursus geschikt voor degenen die het jeugdpastoraat in hun eigen kerk/gemeente willen opzetten.

“It takes a whole church to raise a child”

Al van het begin van de oprichting van Chris organiseert deze de cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Hiermee ondersteunen we kerken en gemeenten vanuit een expliciet christelijke visie praktisch bij de zorg voor haar kinderen en tieners.

Voor wie?

Jeugdpastors, jeugdouderlingen, jeugdleiders en iedereen die in de kerk met de jeugd werkt.

Waar?

Dordrecht – dorp de Hoop 

Wat kost het?

Gehele cursus : 465 euro p.p. (incl. cursusmateriaal)
Deel A : 235 euro p.p. (incl. cursusmateriaal) 
Deel B : 230 euro p.p. (incl. cursusmateriaal)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de cursus. Voor meer informatie kun je mailen naar cursus@chris.nl of bellen naar: (085) 0404850.

Aanmelden

Data seizoen 2024-2025

De cursus in Dordrecht omvat 8 ½ zaterdagen. 
– 5 Oktober 2024
– 9 November 2024
– 7 December 2024
– 11 Januari 2025
– 1 Februari 2025
– 15 Maart 2025
– 5 April 2025
– 10 Mei 2025
– 14 Juni 2025

Cursusinhoud
Elke cursusdag bestaat uit een onderdeel ‘theorie/instructie’ en een onderdeel waar aan de hand van casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. Bekijk hieronder de lessen die tijdens deze cursus aan bod zullen komen.

‘Les: Kinderen en tieners’ 

Wie zijn de kinderen en de tieners uit jouw kerk. Waar ontmoet je ze? In elke periode van het leven hebben kinderen en jongeren andere zorg en aandacht nodig. Met elke leeftijdsgroep heeft de gemeente een ander contact, spelen er ook andere problemen en zijn er daarmee ook andere uitdagingen voor het jeugdpastoraat.

We moeten eerst weten hoe de ontwikkeling van een kind normaal verloopt voordat we ons met de begeleiding van kinderen in probleemsituaties kunnen gaan bezig houden. Tijdens deze les wordt de ontwikkeling van kinderen een jongeren wordt onder de loep genomen. Die ontwikkeling wordt mede bepaald door omgevingsfactoren. Ontwikkeling kan vertraagd of gestimuleerd worden.  Gezonde groei en ontwikkeling geldt op geestelijk gebied maar ook op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Sociale media als onderdeel van de leefwereld zal deze dag ook een onderdeel zijn.

‘Les: Jeugdpastoraat in de gemeente’ 

Tijdens deze lesdag staat de visie op  jeugdpastoraat centraal en hoe er praktisch handen en voeten aan jeugdpastoraat gegeven kan worden, door de gemeente, jeugdwerkers en een team . Pastoraat is niet los te maken van de eigen persoon, daarom is er ook aandacht voor de rol van de cursist in het geheel van jeugdpastoraat in de gemeente.

‘Les: Gesprekstechnieken Jeugdpastoraat’ 

Het gesprek met kinderen en tieners. Hoe doe je dat? Waarom is een gesprek met hen zo veel anders dan met een volwassene? Om aan te sluiten bij de situatie van kinder- en tieners moet men beschikken over een aantal vaardigheden die door oefening eigen zullen worden gemaakt.

‘Les: Specifiek Jeugdpastoraat’ 

Het kernteam Jeugdpastoraat heeft de zorg voor het vormgeven van de zorg voor jongeren. Wat heeft de gemeente nodig als het gaat over kinderen en tieners die in de knel zitten en extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dit vraagt niet alleen tijd, energie en aandacht. Er is ook kennis en toerusting nodig van jeugdleiders en jeugdwerkers.

‘Les: Kindermishandeling’ 

Kindermishandeling is een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kinderen zijn kwetsbaar en vereisen onze specifieke aandacht. Ze zijn meer dan volwassenen afhankelijk in de relaties die zij onderhouden met anderen. Vooral in de relaties met diegenen van wie het kind afhankelijk is voor zorg en genegenheid. Voor de aanpak van kindermishandeling vormen ouders de belangrijkste doelgroep. Immers ‘wat kindermishandeling ook aan fysiek, emotioneel en maatschappelijk onheil aanricht, het grootste kwaad dat het sticht is de beschadiging van de relatie zelf van het kind met de ouder’.

‘Les: Veilige kerk’ 

Veiligheid is daar waar bedreigingen afwezig zijn en waar bescherming is tegen mogelijk gevaar. De kerk is niet alleen veilig als er voldoende protocollen en meldcodes zijn, die overigens heel belangrijk zijn. Maar een veilige kerk is daar waar een veilige cultuur is, waar kinderen en tieners zich geliefd en gekend voelen. In een veilige cultuur is er voortdurend aandacht voor veiligheid, hoe geef je dit vorm? Hoe zorg je ervoor dat de kerk een veilige plek is voor kinderen & tieners?

‘Les: Kinderen van gescheiden ouders en in samengestelde gezinnen’

Kinderen zijn eigenlijk nooit beter af na een echtscheiding. Soms zegt men dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders, maar dat idee wordt niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Goed is als er meer aandacht komt voor de positie van kinderen die betrokken zijn bij de scheiding.

‘Les: Zelfbeschadiging’ 

Er wordt gesproken van zelf beschadiging wanneer iemand verwondingen aanbrengt aan het eigen lichaam. Zelfbeschadiging wordt ook wel zelfverwonding of automutilatie genoemd. Het kent vele verschillende oorzaken en komt op alle leeftijden voor, maar veelal in de puberteit. Hoe komt een tiener tot het beschadigen van zichzelf? Hoe ga je er mee om als je het signaleert? Wat hebben ze nodig?

‘Les: Seksualiteit & veiligheid’

Voor veel tieners die bewust hebben gekozen om voor God te leven, betekent het ontwaken van hun seksualiteit een extra strijdpunt. Het is belangrijk dat tieners een zuiver beeld hebben van hoe God het bedoeld heeft, dat ze weten hoe ze met hun gevoelens moeten omgaan die op zich goed zijn, omdat God die geschapen heeft. In de Bijbel zien we herhaaldelijk de oproep om de woorden van God je kinderen in te prenten. Toerusten is tieners weerbaar maken in de keuzes die zij te maken hebben. Dat betekent dat wij kennis moeten hebben van wat het woord van God hierover zegt.

‘Les: KOPP kinderen’ 

Een gewoon kind in een ongewone thuissituatie. Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Wat kan je doen om de kans op gezond op te groeien te vergroten?

Les ‘Kinderen met een kenmerk’

Het vraagt van sommige tieners inderdaad best veel om mee te draaien in de kerk.  De jongeren met een kenmerk zijn jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor¬ heen werd er onderscheid gemaakt tussen een aantal ‘vormen’ van autisme, zoals klassiek autisme, asperger en PDDNOS. Tegenwoordig vallen al die vormen onder de noemer ASS. Autisme kun je niet aan de buitenkant zien, maar je kunt het soms wel aan iemand merken. Veel kinderen met autisme kunnen er slecht tegen als er dingen veranderen of anders lopen dan gepland. Hij kan dan heel angstig of boos worden. Kinderen met een autismespectrumstoornis als PDD-NOS verschillen net zo van elkaar als andere kinderen. Daarnaast verschillen de kenmerken ook per leeftijd. 

‘Les: Rouw, verlies & levensvragen’

Bij kinderen en jongeren, denken we aan spelen, leven, plezier maken, leren en groeien. Maar bij het leven hoort ook verdriet, verlies en afscheid. De favoriete knuffel is verloren, een vriendje verhuist en op een dag ligt de hamster dood in zijn kooitje. Veel kinderen en jongeren krijgen op een bepaald punt in hun leven te maken met het overlijden van een dierbare. Dit kan opa of oma, maar ook één van de ouder(s)/verzorger(s) of een broertje of zusje, een vriendje of een ander familielid zijn. Een rouwproces kan lang duren en levensvragen oproepen.

‘Les: Geloofsvragen’

Wat is geloof, wat voor vragen hebben jongeren hierin? Een groot deel van de geloofsopvoeding is non-verbaal, namelijk het voorbeeld van de omgang met God in het dagelijks leven. Het is niet alleen de taak van de ouders, maar ook van de hele kerkelijke gemeente. Geloofsopvoeding is altijd een belangrijk onderwerp geweest, maar vooral in deze tijd is het helemaal niet meer vanzelfsprekend. Hoe geef je dat vorm in een wereld waarin allerlei geloofszaken op losse schroeven staan?