Chris, wat er ook is!

Cursus Kinder- en Tienerpastoraat (KTP)

Kinderen en tieners groeien op in turbulente tijden. Veel komt er op hen af! En er wordt nogal wat van hen verwacht. Op school, in het gezin, de kerk, de sportclub, enzovoorts. Voor sommige kinderen loopt de druk soms hoog op. Hoe kunnen wij onze kinderen en tieners helpen bij de vele keuzes die zij moeten maken? Hoe kunnen wij hen wapenen? Wat hebben zij nodig, én: wat hebben wij als opvoeders nodig?

Honderden deelnemers hebben in de loop van de jaren de cursus gevolgd. De cursus is speciaal geschikt voor degenen die actief zijn in het pastoraat aan jongeren, in het jeugdwerk, of voor degenen die daarin werkzaam willen zijn. Ook is de cursus geschikt voor degenen die het jeugdpastoraat in hun eigen kerk/gemeente willen opzetten.

“It takes a whole church to raise a child”

Al van het begin van de oprichting van Chris organiseert deze de cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Hiermee ondersteunen we kerken en gemeenten vanuit een expliciet christelijke visie praktisch bij de zorg voor haar kinderen en tieners.

Voor wie?

Jeugdpastors, jeugdouderlingen, jeugdleiders en iedereen die in de kerk met de jeugd werkt.

Waar en wanneer?

Dordrecht: vanaf 10 oktober 2020
Houten: vanaf 5 september (deel B)

Wat kost het?

€ 400,- p.p. (incl. cursusmateriaal)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de cursus. Voor meer informatie kun je mailen naar cursus@chris.nl of bellen naar: (085) 0404850.

Aanmelden
Download de folder

Data seizoen 2019-2020 en 2020-2021

De KTP-cursus omvat 8 ½ zaterdagen. In Dordrecht start de volledige cursus en in Houten start deel 2 van de cursus.

Dordrecht 2020-2021
10    oktober
14    november
12    december
16    januari
6      februari
6      maart
10    april
22     mei
12    juni
Houten 2020
Deel B
5    september
3    oktober
7    november
12  december
9    januari
Bijzondere  bijeenkomsten
Weekeind van het Jeugdpastoraat 2021   12-13 februari

12 -2 in Zwolle (avondprogramma)
13-2 in Maasluis (dagprogramma)

Cursusinhoud

Elke cursusdag bestaat uit een onderdeel ‘theorie/instructie’ en een onderdeel waar aan de hand van casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. Bekijk hieronder de lessen die tijdens deze cursus aan bod zullen komen.

‘Ontwikkeling en leefwereld kinderen en tieners’

Een wet in de geneeskunde leert dat je eerst moet weten hoe een gezond iemand in elkaar zit, voordat je gaat leren over ziekten en problemen. Dat geldt ook voor kinder- en tienerpastoraat. We moeten eerst weten hoe de ontwikkeling van een kind normaal verloopt voordat we ons met de begeleiding van kinderen in probleemsituaties kunnen gaan bezig houden. Tijdens deze les wordt de ontwikkeling van kinderen een jongeren wordt onder de loep genomen. Die ontwikkeling wordt mede bepaald door omgevingsfactoren. Ontwikkeling kan vertraagd of gestimuleerd worden.  Gezonde groei en ontwikkeling geldt op geestelijk gebied maar ook op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Sociale media als onderdeel van de leefwereld zal deze dag ook een onderdeel zijn.

‘Jeugdpastoraat in de gemeente’

Tijdens deze lesdag staat de visie op  jeugdpastoraat centraal en hoe er praktisch handen en voeten aan jeugdpastoraat gegeven kan worden, door de gemeente, jeugdwerkers en een team . Pastoraat is niet los te maken van de eigen persoon, daarom is er ook aandacht voor de rol van de cursist in het geheel van jeugdpastoraat in de gemeente.

‘Communicatie met kinderen en tieners’

Praten met kinderen. Hoe doe je dat? Waarom is een gesprek met kinderen en tieners zo veel anders dan met een volwassene? Om aan te sluiten bij de situatie van kinder- en tieners moet men beschikken over een aantal vaardigheden die door oefening eigen zullen worden gemaakt.

‘Specifiek Jeugdpastoraat’

Dit thema gaat over kinderen en tieners die in de knel zitten en extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dit vraagt tijd, energie en vooral aandacht. Kinderen en jongeren in liefde over de weg te leiden, Gods genade steeds voor ogen te houden. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je een pastoraaltraject aan? Wanneer hoort het thuis in de gemeente en wanneer wordt er doorverwezen?

‘Geloofsopvoeding’

Een groot deel van de geloofsopvoeding is non-verbaal, namelijk het voorbeeld van de omgang met God in het dagelijks leven. Het is niet alleen de taak van de ouders, maar ook van de hele kerkelijke gemeente. Geloofsontwikkeling en opvoeding is altijd een belangrijk onderwerp geweest, maar vooral in deze tijd is het helemaal niet meer vanzelfsprekend. Hoe geef je dat vorm in een wereld waarin allerlei geloofszaken op losse schroeven staan?

‘Veilige kerk’

Veiligheid is daar waar bedreigingen afwezig zijn en waar bescherming is tegen mogelijk gevaar. De kerk is niet alleen veilig als er voldoende protocollen en meldcodes zijn, die overigens heel belangrijk zijn. Maar een veilige kerk is daar waar een veilige cultuur is, waar kinderen en tieners zich geliefd en gekend voelen. In een veilige cultuur is er voortdurend aandacht voor veiligheid, hoe geef je dit vorm? Hoe zorg je ervoor dat de kerk een veilige plek is voor kinderen & tieners?

‘Seksualiteit & relatievorming’

Voor veel tieners die bewust hebben gekozen om voor God te leven, betekent het ontwaken van hun seksualiteit een extra strijdpunt. Het is belangrijk dat tieners een zuiver beeld hebben van hoe God het bedoeld heeft, dat ze weten hoe ze met hun gevoelens moeten omgaan die op zich goed zijn, omdat God die geschapen heeft. In de Bijbel zien we herhaaldelijk de oproep om de woorden van God je kinderen in te prenten. Toerusten is tieners weerbaar maken in de keuzes die zij te maken hebben. Dat betekent dat wij kennis moeten hebben van wat het woord van God hierover zegt.

‘Kinderen van gescheiden ouders en in samengestelde gezinnen’

Kinderen zijn eigenlijk nooit beter af na een echtscheiding. Soms zegt men dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders, maar dat idee wordt niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Goed is als er meer aandacht komt voor de positie van kinderen die betrokken zijn bij de scheiding.

‘Kindermishandeling’

Kindermishandeling is een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kinderen zijn kwetsbaar en vereisen onze specifieke aandacht. Ze zijn meer dan volwassenen afhankelijk in de relaties die zij onderhouden met anderen. Vooral in de relaties met diegenen van wie het kind afhankelijk is voor zorg en genegenheid. Voor de aanpak van kindermishandeling vormen ouders de belangrijkste doelgroep. Immers ‘wat kindermishandeling ook aan fysiek, emotioneel en maatschappelijk onheil aanricht, het grootste kwaad dat het sticht is de beschadiging van de relatie zelf van het kind met de ouder’.

‘KOPP kinderen’

Een gewoon kind in een ongewone thuissituatie. Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Wat kan je doen om de kans op gezond op te groeien te vergroten?

Loading...