Schenk met belastingvoordeel

Heb je geld overgemaakt naar Chris? Dan mag je deze giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Ook als je kosten hebt gemaakt voor Chris, kun je deze onder bepaalde voorwaarden als giften meetellen. Als je de giften hebt laten vastleggen bij een notaris (de zogenoemde periodieke giften of lijfrenteschenkingen) gelden andere voorwaarden.

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. Je kunt ons daarom ook terugvinden op de ANBI-website (www.anbi.nl/) onder de naam ‘Vrienden van De Hoop’.

Fiscale partner

Als je een fiscale partner hebt, tel je de aftrekbare giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel tel je het drempelinkomen van jou en je fiscale partner samen op. Vervolgens kun je het aftrekbedrag verdelen zoals je dat wilt, als het totaal maar 100 procent is.

Geen fiscale partner
Als je geen fiscale partner heeft, omdat je bijvoorbeeld niet getrouwd bent, trek je je eigen giften af. Dit geldt ook als je een deel van het afgelopen jaar een fiscale partner had en niet koos om het hele jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.

(Bron: aangepast overgenomen van www.belastingdienst.nl)