Wees een held, met elkaar!

Deze week is de ‘Week tegen Pesten’.  Aandacht voor een positieve sfeer in de klas is hard nodig, omdat er nog steeds kinderen en jongeren zijn die gepest worden op school. Als organisatie zetten wij ons in om pesten tegen te gaan en leerlingen te laten ondervinden dat zij samen sterk kunnen staan tegen pesten.

Dit doen wij o.a. door de training ‘Samen sta je sterk’. Deze training bestaat uit twee workshops en is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool. Tijdens deze interactieve anti-pest-training geven we leerlingen inzicht in de dynamiek rondom (cyber)pesten. Samen ontwikkelen we positieve omgangsvormen en werken we aan het verantwoordelijkheidsgevoel voor de sfeer in de groep: samen sta je sterk!

Belang van de groep

Als er sprake is van pesten in een groep, wordt het vaak gezien als een probleem tussen degene die pest en het doelwit. Echter, pesten is niet het probleem van een aantal leerlingen, maar het probleem van de hele groep. In deze workshops worden de leerlingen zich bewust van hun rol in de groep en ontdekken zij hoe ze als groep kunnen zorgen voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt.

Welke thema’s worden behandeld?

In de eerste workshop ontdekken de leerlingen o.a. wat het verschil is tussen plagen en pesten. Ze weten welke vormen van pesten er zijn en welke rollen worden ingenomen in de groep. Door middel van stellingen, filmpjes en interactieve werkvormen worden deze onderwerpen besproken.

In de tweede workshop beschrijven de leerlingen o.a. wat zij kunnen bijdragen aan de groep en een veilige groepssfeer. Er wordt gewerkt aan een positieve sfeer in de groep zodat de leerlingen ervaren dat zij samen sterk staan.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) ontdekken de leerlingen hoe zij op een positieve manier invloed kunnen uitoefenen in de groep.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen in de bovenbouw. Tijdens de training verwachten we dat de leerkracht aanwezig is en actief meedoet met de groepsgesprekken.

Heb je interesse in deze training, of heb je vragen over ons aanbod rondom het thema ‘pesten’? Stuur gerust een e-mail naar info@chrisvoorkom.nl of bel ons via 085 – 0404850.

7

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *