Chris, wat er ook is!

Seksualiteit

Er zijn maar weinig onderwerpen die in het gezin zoveel vraagtekens, lastige gesprekken of ongemakkelijke situaties oproepen als seksuele opvoeding en voorlichting. Toch hoeft dit helemaal niet nodig te zijn. Jongeren hebben júist behoefte aan informatie van hun ouders als het gaat om dit onderwerp. Hoe raken we op een goede manier in gesprek met onze kinderen?

Seksuele opvoeding begint al op jonge leeftijd: de veiligheid die een kind ervaart, het lichamelijk contact met de ouders (knuffelen), de mate waarin het kind ervaart dat het er mag zijn. Gedurende de peuter- en kleuterleeftijd komen kinderen vaak zelf al met hun vragen. Dan is het belangrijk om open te zijn. Door al op een vroege leeftijd met kinderen over dit onderwerp te praten gaat dat heel natuurlijk.

Wanneer praten over seksualiteit wordt geïntegreerd in het hele leven, zal het ook gemakkelijker zijn met kinderen te praten als ze de tienerleeftijd bereiken. Het is erg belangrijk is om open en eerlijk over seksualiteit te zijn.
Seksuele opvoeding vraagt een stuk openheid en misschien wel kwetsbaarheid van onszelf. Het biedt jongeren daarnaast ruimte voor hun eigen onzekerheid. Tip: “Blijf bij je eigen gevoel, normen en waarden. Houd de gesprekken in een veilige en rustige omgeving, voor jou en de kinderen. Wees niet bang dat kinderen seksualiteit zelf gaan ontdekken. Laat je kind in elke leeftijd weten hoe kostbaar ze zijn en dat ze altijd welkom bij je zijn voor elk gesprek over elk onderwerp.”

10 praktische tips!
1. Bespreek seksualiteit gedurende de hele opvoeding. Begin zo jong mogelijk.
2. Praat op het niveau van je kind.
3. Grijp spontane aanleidingen aan en hou het luchtig.
4. Geef uitleg, bijvoorbeeld naar aanleiding van dingen die kinderen om zich heen zien.
5. Geef altijd antwoord op vragen van je kind, zodat het weet dat het met vragen bij jou terechtkan.
6. Zorg dat je tijd voor je kind hebt, besteed echte aandacht aan je kind.
7. Wanneer je een antwoord niet weet, zoek het dan op en kom er later op terug.
8. Zorg dat je kind zich kan spiegelen aan ouders die liefdevol en met warmte met elkaar omgaan.
9. Bespreek met andere ouders waar je tegenaan loopt.
10. Boekjes zijn een goed hulpmiddel! Lees het samen met je kind en praat er samen over.

Meer lezen? Bestel ons gratis boekje over seksualiteit! ‘Het Boekje’ geeft een aanzet om tieners te helpen op een goede en gezonde manier met seksualiteit om te gaan. Er wordt kort en bondig uitgelegd hoe seksualiteit werkt, wat het met je doet en wat de Bijbel daarmee te maken heeft. Nieuwsgierig geworden? Stuur een mail naar: communicatie@chrisvoorkom.nl


Loading...