Opvoeders

Het opvoeden van kinderen is voor vaders en moeders een prachtige uitdaging. Het kost je tijd en energie en is niet altijd even makkelijk. Tegelijk kan het zoveel plezier, geluk en energie opleveren. De rol die je als vader of moeder vervult in het leven van een kind of jongere kan verschillen. De rol die je in de opvoeding vervult, werkt mee aan de vorming van kinderen en jongeren. Het zou mooi zijn als die vorming hen helpt om verantwoordelijke en gezonde keuzes te kunnen maken in hun leven.

Chris helpt
Chris helpt ouders en andere opvoeders in het vormgeven van de opvoedstijl die aansluit bij het kind of de jongere waar jij bij betrokken bent. We doen dit door toerusting te bieden aan ouders, jeugdwerkers en scholen als het gaat om thema’s als: weerbaarheid, seksualiteit, omzien naar kinderen, het vormgeven van jeugdpastoraat.

Chris online
Het loopt niet altijd even soepel in de opvoeding. Je kunt als opvoeder en jeugdwerker voor ingewikkelde opvoedvragen komen te staan waar je graag eens van gedachten over wilt wisselen met iemand. Binnen Chris kan dat. We hebben opvoedcoaches beschikbaar die mee willen denken over opvoedvragen. Ook bieden we trainingen in breder verband rond thema’s als kindermishandeling, echtscheiding, kinderen met een rugzak etc.

Stuur een bericht via Chris opvoedondersteuning

Chris wil er zijn, ook voor ouders en andere opvoeders, om samen te werken aan dat mooie doel: kinderen en jongeren inspireren en stimuleren tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

Kortom; Chris, wat er ook is!