Whats(h)Appy

Jongeren van 11-12 jaar oud maken, vaak voor het eerst, gebruik van een eigen mobieltje en het gebruik van sociale media gaat daarbij hand in hand. Vaak gaat het gedrag in een appgroep buiten het zicht van leerkrachten en ouders om. Communiceren op sociale media is een hele kunst. Belangrijk is om de leerlingen zelf vaardig te maken. Whats(h)Appy verwijst met een knipoog naar de originele betekenis van WhatsApp. Dit is een samentrekking van Engelse ‘What’s up’ (wat is er/ hoe gaat het?) en ‘application’. 

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw (groep 7 en 8).

Tijdsduur

Het programma Whats(h)Appy duurt 90 minuten.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) ontdekken de leerlingen hoe zij op een positieve manier kunnen omgaan met social media.

Wat is het belang van ‘Whats(h)Appy?

De workshop draagt bij aan de mediawijsheid van leerlingen, waarin het gaat over kennis, vaardigheden en houding. Met name de competentiegroep ‘begrip’ en ‘strategie’ wordt behandeld. Leerlingen leren effectief met media omgaan door te reflecteren op eigen mediagebruik en stellen doelen met media. Ook krijgen zij inzicht in de werking van media.

Welke thema’s worden behandeld?

  • Verschil online en offline gedrag?
  • De voor- en nadelen van sociale media?
  • Klassenafspraken over gebruik sociale media zoals WhatsApp
  • Bewustwording van risico’s op sociale media

Wat verwachten we van de school?

We verwachten dat de leerkracht bij de training aanwezig is en actief meedoet met de groepsgesprekken en de ouders informeren over de Whats(H)appy training.

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van kinderen op internet hebben ouders de belangrijkste invloed. Tijdens de ouderavond Appvoeding wisselen ouders ervaringen uit en krijgen ze tools aangereikt om de mediaopvoeding handen en voeten te geven. Meer lezen? www.chris.nl