Media

Internet
Het internet is een grote vergaarbak. Of het nu gaat om nieuws, wetenschappelijke kennis, roddels of misinformatie, alles vindt een plek op het prachtige world wide web. De hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is, groeit enorm. En alle informatie en/of misinformatie staat gebroederlijk door elkaar.

Social media
Richtlijnen over het gebruik van social media bevatten eigenlijk steeds dezelfde elementen:

  • Verantwoordelijkheid: degene die post is eindverantwoordelijk voor de inhoud;
  • Betrouwbaarheid: post alleen informatie die openbaar gemaakt mag worden;
  • Openheid: zeg altijd eerlijk wie je bent;
  • Respect: wees altijd respectvol en beleefd tegen iedereen;
  • Eeuwigheid: realiseer je dat alles tot in lengte van dagen op het internet staat