Vermoedens

Wanneer je een vermoeden hebt van kinderenmishandeling kun je het volgende doen;

Neem de signalen die je ziet altijd serieus. Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.

Iedereen kan het verschil maken voor een kind wat slachtoffer is van kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt als u kindermishandeling vermoedt.

Twijfelt u of ergens sprake is van kindermishandeling?
Bel dan (anoniem) met Veilig Thuis (0800 – 2000) voor advies. Dit kan altijd, ook als u vermoedt dat er geen sprake is van opzet. Of als u niet zeker weet of er wel sprake is van kindermishandeling. Veilig Thuis kan u advies geven over wat u kunt doen om het kind te helpen.

Niets doen is geen optie.

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis. U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bent u een beroepskracht in de:

  • gezondheidszorg;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • justitie?

Dan bent u verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

(bron rijksoverheid.nl)