Veilig jeugdwerk

Chris kan kerken ondersteunen om werk te maken van Veilig Jeugdwerk. Onze trainers hebben ervaring met het opzetten van een structuur voor jeugdpastoraat. Daarnaast hebben wij ervaring met het maken beleid, waarin nagedacht wordt over Verklaringen omtrent Gedrag (VoG), gedragscodes, omgangsregels en vertrouwenspersonen.

Natuurlijk is het beleid belangrijk, maar het is nutteloos als het niet meewerkt aan een veilige cultuur. Belangrijk bij Veilig Jeugdwerk is om te werken aan een cultuur waarin dingen bespreekbaar zijn en er gewerkt aan een gezond gesprek over hoe we met elkaar omgaan. En als er dan toch nog iets is wat niet makkelijk in de groep of in een team besproken kan worden, dan is het belangrijk om een plek te hebben waar dat wel kan! Dat is waar het Chris om te doen is.

Neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor jouw kerk kunnen betekenen!


Loading...