Groepsdruk

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren risicogedrag kunnen vertonen. De meest voorkomende oorzaak is groepsdruk. Jongeren laten zich beïnvloeden door de groep waar ze onderdeel van uitmaken. Ze durven meer risico’s te nemen wanneer ze met hun vrienden zijn. De ontwikkeling van de hersenen maakt dat ze makkelijker zwichten onder druk van hun omgeving. Pas wanneer ze ouder worden, kunnen ze problemen vanuit andere perspectieven bekijken.

Acceptatie en afwijzing
Voor jongeren tussen 12-16 jaar staan vriendschappen in het teken van de ontwikkeling van het zelfbeeld en de status die samenhangt met een vriendschap. Als ze ouder worden vinden jongeren het belangrijker dat de ander hen begrijpt en dat zij op elkaar kunnen rekenen. Hoe jongeren zich voelen hangt sterk af van vrienden.  Ze zijn de hele dag bezig met; wordt ik geaccepteerd of afgewezen. De jongeren hebben een sterke behoefte om erbij te horen. Buitengesloten worden of gepest worden, doet letterlijk pijn in de hersenen.

De tiener is hierdoor een extra gevoelig voor groepsdruk. Ze zullen er ook zo veel mogelijk aan doen om geaccepteerd te worden en/of populair te zijn. Een gezonde leefstijl wordt door veel groepen geaccepteerd, maar risicogedrag is een betere voorspeller voor populariteit. Liever meegaan met de groep, dan in je eentje de hoogste cijfers. Samenwerking is belangrijker dan persoonlijk voordeel.


Loading...