Grenzen

Ooit weleens een spelletje gedaan met iemand die vals speelt? Of ben jij iemand die graag de regels van een spel aanpast aan je eigen doeleinden. Dan heb je ervaren dat samen regels vaststellen niet alleen vervelend is maar ook duidelijkheid geeft en de sfeer verhoogt. En kijk eens naar alle sportwedstrijden, hoe oneerlijk is het als een scheidsrechter de spelregels niet hanteert. Het kan naderhand uitlopen op een vechtpartij. Zoals het bij sport en spel werkt zo werkt het ook in de opvoeding. Het stellen van grenzen geeft duidelijkheid en komt de sfeer in het gezin of in de jeugdclub ten goede.

Het gedrag van kinderen met regels en grenzen sturen is een heel belangrijk onderdeel van opvoeden. Het stellen van grenzen vraagt wel aandacht.

  • Wat is het doel van de regel? Wat wil je bereiken?
  • Past de regel bij de leeftijd van het kind of de jongere?
  • Welke consequentie heeft het overtreden van de regel?
  • Past de regel bij de normen en waarden van jouw gezin/club
  • Bekijk regelmatig of regels/grenzen aangepast moeten worden.
  • Wees consequent in het stellen van grenzen.

Ieder kind heeft opvoeding nodig. Het gaat niet vanzelf dat een kind weet hoe hij/zij kan meedraaien in de maatschappij. Een goede band tussen ouder en kind is ongelofelijk belangrijk. Het kind zal dan meer van de ouder aannemen. Een goede band ontstaat door een kind liefde en sturing te geven. Ieder kind is uniek en heeft weer een andere aanpak nodig. De ouder is degene die moet aanvoelen wat het kind nodig heeft en zijn/haar gedrag daarop aanpassen. De ouder moet voorspelbaar en betrouwbaar zijn.


Loading...