Chris, wat er ook is!

Wat kan jij doen?

Wat kunnen we nu met elkaar doen om kinderen te helpen die worden geconfronteerd met de echtscheiding van hun ouders? We zetten een aantal tips voor je op een rijtje:

  • Accepteer gevoelens als boosheid, verdriet, schuldgevoel en verwarring. Besteed speciaal aandacht aan het schuldgevoel dat het kind mogelijk heeft over de scheiding. Dat gevoel moet het kind absoluut kwijt!
  • Geef het kind ruimte om te praten, maar forceer niets.
  • Bemoedig het kind om zijn gevoelens met God te delen. Laat het kind een brief schrijven aan God of heel concreet bidden. Durf ook de negatieve gevoelens en gedachten rondom het geloof ter sprake te brengen.
  • Wees beschikbaar voor kinderen & jongeren. Kinderen worden (ook jaren na een scheiding) vaak nog geconfronteerd met moeilijke situaties. Heb hier aandacht voor.
  • Wees reëel. Veel kinderen blijven hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Vaak is dat niet de werkelijkheid. Maak dat voorzichtig duidelijk aan een kind en ondersteun het vooral.

Loading...