Chris, wat er ook is!

Studieavond Jeugdpastoraat over kindermishandeling en misbruik

Mishandeling en misbruik is een relevant thema als je met jongeren optrekt. Juist als je werkzaam bent in het jeugdwerk en hart hebt voor kinderen en tieners ben jij degene die voor hen een veilige plek kan zijn.  Wil je hier meer over weten, wat de signalen zijn, je verdiepen in de impact ervan en wil je handvatten over hoe adequaat om te gaan met dit thema binnen de kerk en het jeugdpastoraat? Kom dan naar de toerustingsavond, op maandag 23 november 2020 in Dordrecht. De toegang van deze avond is gratis.

ALGEMENE INFORMATIE:

Datum: 23 november 2020
Locatie: Dorp de Hoop Dordrecht
Aanvang: 19.30 uur (inloop: 19.15 uur met koffie en thee)
Kosten: Gratis (na aanmelding via het onderstaande formulier)


PROGRAMMA:

Plenair:  Grens overschrijdend gedrag (mishandeling en misbruik)


Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, mishandeling, seksuele intimidatie en agressie komt helaas maar al te vaak voor. Hoe komt het toch dat we in deze tijd, waarin we veel mondiger zijn geworden, toch lastig vinden om aan onze grens te houden.
•  Workshop 1: Grensoverschrijdend gedrag online; sexting; grooming


Internet wordt door jongeren gebruikt om informatie (over seks) op te zoeken en heeft een functie in de zoektocht naar de eigen (seksuele) identiteit. Door internet hebben tieners er een online schoolplein bijgekregen waar ze kunnen experimenteren met flirten, verliefdheid, relaties en seksualiteit. Maar wat als het misgaat? Hoe reageer je als omgeving?
•  Workshop 2:  De meldcode en veilige kerk


Hoe kan de kerk veilig zijn voor kinderen en tieners? Hoe gaan we veilig met elkaar om? Iedereen heeft behoefte aan erkenning, gezien worden en geliefd zijn. Of je nu jong of oud ben, rijk of arm, hoogopgeleid of niet. Die behoefte maakt ons kwetsbaar. En kwetsbaarheid verdient bescherming. Hoe kun je kwetsbaar zijn in de kerk, en toch beschermd worden tegen grensoverschrijdend of kwetsend gedrag?
•  Workshop 3: In gesprek met kinderen en tieners over kindermishandeling.


Praten over nare dingen die jongeren overkomen kan heftig zijn. Niet alleen voor de jongere maar ook voor jou als volwassenen. Deze gesprekken zijn niet de makkelijkste gesprekken, hoe ga je dit soort gesprekken aan? En wat hebben kinderen en jongeren nodig in deze gesprekken?
•  Workshop 4: Signaleren


Signaleren, heel belangrijk! De praktijk wijst het uit dat het lastiger is dan in de theorie. Soms heb je een onderbuikgevoel, of je weet niet zeker of het signalen zijn. Signaleren blijkt ingewikkeld. Wat heb je nodig om goed te signaleren? En wat doe je met signalen?

Aanmelden

Registratie Studieavond Jeugdpastoraat over kindermishandeling


Loading...