Stichting Chris en Voorkom luidt de noodklok: Steeds meer mentale problematiek onder jongeren

Tieners die zichzelf beschadigen, jeugdgroepen waarin gepest wordt en adolescenten die kampen met suïcidale gedachten: onder jongeren doen zich steeds meer schrijnende situaties voor. Stichting Chris en Voorkom! luidt de noodklok.

De coronacrisis en de prestatiemaatschappij trekken hun sporen in tal van jonge levens. Jongeren kampen in toenemende mate met mentale gezondheidsproblemen. Ook kerkelijke jongeren hebben hiermee te maken.

Chris, onderdeel van Stichting Chris en Voorkom! biedt kinderen en jongeren met vragen en problemen een luisterend oor, geeft trainingen op het gebied van jeugdpastoraat en verzorgt (verslavings)preventielessen voor scholen en kerken. De christelijke organisatie liet weten dat in het afgelopen jaar veel meer kerken en jeugdleiders een adviesgesprek hebben aangevraagd dan in voorgaande jaren. Het zou gaan om een verdubbeling.

Eenzaamheid

Alise Vleesenbeek, manager van Chris en Voorkom!: „Jeugdwerkers bellen of mailen ons als ze zich afvragen hoe ze om moeten gaan met bepaalde problematiek onder jongeren. Wij bieden dan een adviesgesprek of een training aan.”

Onder de twaalf- tot twintigjarigen doen zich volgens Vleesenbeek steeds meer schrijnende situaties voor: „Vanwege de privacy van de jongeren kan ik geen concrete gebeurtenissen noemen, maar we horen over tieners die zichzelf beschadigen, over kerkelijke jeugdgroepen waarin gepest wordt en over jongeren die kampen met suïcidale gedachten. Anderen hebben te maken met eenzaamheid. Maar wat doe je als jeugdleider als een jongere tijdens een pastoraal gesprek laat weten dat hij aan de dood denkt? In adviesgesprekken proberen wij handvatten voor deze situaties aan te reiken.”

Toerusting

De stichting roept jeugdleiders op om zich te laten toerusten. „Jeugdwerkers trekken nauw met jongeren op. Met dat je betrokken bent op het leven van jongeren, zie je veel van de problematiek die zich onder hen voordoet. Het vraagt wijsheid om met deze complexe situaties om te gaan.”

Volgens Chris hebben jongeren de steun vanuit de kerk hard nodig. „Veel tieners hebben geleden onder de beperkingen van de coronaperiode. Ze leven in een maatschappij waarin er voortdurend gepresteerd moet worden. De oorlog die op ons continent woedt, zorgt voor spanning. Sommige adolescenten worstelen met hun genderidentiteit. Jongeren hebben daarom houvast nodig. Het is mooi als de kerk dat kan bieden.”

Vergrootglas

Vleesenbeek geeft aan dat er in bijna iedere gemeente jongeren zijn die kampen met mentale problemen. „Ga er vanuit dat er in de gemeente jongeren zijn die zich eenzaam voelen, die suïcidale gedachten hebben of die zich thuis niet veilig voelen. Je hoeft niet met een vergrootglas door de kerk te gaan om deze tieners op te sporen. Goed jeugdwerk is essentieel. Ga een relatie met jongeren aan, dan kom je er vanzelf achter wat er onder hen speelt.”

Voor veel adolescenten staat de kerk symbool voor hun relatie met God, zegt Vleesenbeek. „Als zij met hun vragen en problemen in de kerk terecht kunnen, dan weten ze dat ze daarmee ook naar God mogen gaan.”

 

Bron Reformatorisch Dagblad
Auteur: Laura Hendriksen-Bassa
27 juni 2023

0

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *