Chris, wat er ook is!

Scholen en Jeugd GGZ bundelen krachten voor jongeren

Jaarlijks worden veel jongeren doorverwezen naar jeugd GGZ De Hoop. Wanneer problemen thuis te groot zijn kiest de huisarts of het jeugdteam voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een poliklinische behandeling. De behandelaar van De Hoop zoekt in principe altijd contact met de school tijdens het behandeltraject – natuurlijk in overleg met de jongere. Dat blijkt meestal erg helpend te zijn, niet alleen voor de jongere maar ook voor de school.  

Het voorbeeld van Stefan (gefingeerde naam) kan duidelijk maken hoe dit behandeltraject werkt.  

Stefan is een jongen van 17 jaar en zit in vwo 5. Hij is doorverwezen naar De Hoop na contact met de huisarts, zijn ouders en Stefan zelf. Na de intakefase is de behandeling van start gegaan. Stefan is vaak depressief en heeft regelmatig suïcidale gedachten. Wanneer de toetsweken eraan staan te komen, ervaart hij regelmatig zoveel druk dat doodsgedachten en faalangst sterk op de voorgrond komen.

Hulp vragen

In de gesprekken met zijn behandelaar geeft hij aan hulp vragen erg moeilijk te vinden. Dat maakt het voor hem ook op school erg lastig. In de gesprekken vertelt hij het fijn te vinden als deze contact legt met zijn mentor op school om wat toe te lichten over zijn situatie. Dat gebeurt en de behandelaar vertelt een en ander over Stefan – met Stefan is afgesproken wat wel en wat niet mag worden gedeeld. Uiteraard is de informatie vertrouwelijk. Na dit gesprek maakt de mentor een afspraak met Stefan. Hij heeft een heel open gesprek. Stefan durft het nodige te vertellen over zijn probleem nu hij weet dat de mentor van zijn situatie op de hoogte is. Daarna bekijkt de mentor samen met Stefan wat hem op school zou helpen om de stress te verminderen. Ze maken passende afspraken over de begeleiding op school en over de manier waarop rekening gehouden kan worden met Stefan. Ook worden afspraken gemaakt over eventueel noodzakelijke herkansingen. Tenslotte wordt afgesproken om zo nodig wat vaker contact te leggen tussen de behandelaar en mentor zodat op school een passende ondersteuning geboden kan worden.

Zetje in de rug

De klachten van Stefan verminderen. Hij begint met een redelijk gerust hart aan de toets week. De samenwerking tussen de polikliniek en de school werpt zijn vruchten af voor Stefan. Zonder het “zetje in de rug”  van de behandelaar en het daaruit voortkomende contact tussen polikliniek en school, had Stefan dit niet durven aankaarten. De mentor van de school is deelgenoot geworden van de problemen van Stefan en is voor hem een persoon op school waar hij naar toe kan als het even niet gaat. Mentor en behandelaar werken samen om Stefan door deze fase heen te helpen.

 

0

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...