‘Samen oud worden gaat vanzelf, samen jong blijven is een uitdaging!’

Opiniestuk: Boekpresentatie ‘Samen Jong’

Door Alise Vleesenbeek

‘De hoeveelheid jongeren die actief zijn in een kerk is de graadmeter van de gezondheid van de gemeente.’ Dit is één van de opmerkingen bij de presentatie van het boek ‘Samen Jong’ die mij aan het denken zet.

Ik heb passie voor het onderwerp ‘jongeren en de kerk’. Tijdens deze ochtend hoor ik nog veel meer wat mij blij maakt.  Het boek verwoordt dingen waar wij bij Chris al jaren voor staan, bijvoorbeeld in onze cursus Jeugdpastoraat. Uit onderzoek blijkt dat het werkt!  Mooi om dat zwart op wit te zien staan. Bij deze beweging wil ik horen. Ik hoop dat veel kerken mee gaan doen.

Geen Amerikaans boek

‘Samen Jong’ is een hertaling is van het boek ‘Growing Young’. Denk nu niet dat het een Amerikaans boek is. Dezelfde kernwaarden worden beschreven maar anders verwoord, zodat het goed past bij de Nederlandse cultuur. Wat een goed gekozen titel! Samen oud worden gaat redelijk vanzelf, samen jong blijven is een uitdaging.

Een aantrekkelijke kerk zijn

Wat maakt dit boek voor mij nu zo bijzonder? Dat komt door de kernwaarden, waarmee je een aantrekkelijke kerk vormt. Die werken echt! Een kerk waar jong en oud graag lid van worden en zijn. Dat is wat ik wil. Ik wil dat de generatie Z niet alleen Jezus leert kennen, maar ook Zijn kerk. Dat mijn generatie niet al blij is als de jongeren maar iets geloven, maar dat we de uitdaging aangaan om de kerk, het lichaam van Christus aantrekkelijk te maken. Zodat ze erbij willen horen en wij voor hen kunnen zorgen als er problemen zijn.

Zes kernwaarden: een feest van herkenning.

Er is voor het boek onderzoek gedaan naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Daar zijn zes kernwaarden uitgekomen. Die kernwaarden zijn voor mij een feest van herkenning. Het onderzoek onderstreept de dingen die wij al meerdere jaren bij Chris-Jeugdpastoraat aan kerken vertellen. Jongeren zijn niet de toekomst van de kerk. Zij zijn een essentieel onderdeel van de kerk. Kijk mee door de ogen van de jongeren naar de kerk en ontdek wat van waarde is.

  1. Prioriteit | Geef prioriteit aan jonge generaties. De discipelen vragen aan Jezus: ‘ Wie is het belangrijkste in het koninkrijk van God?’ Dan neemt Jezus een kind en zet het in hun midden. Een kind. Prioriteit geven aan de jonge gezinnen en hun kinderen is hen bij Jezus brengen. Ga op zoek naar een creatieve manier om jongeren te betrekken in elk aspect van kerk zijn. In de bus leren we kinderen op te staan voor ouderen. In de kerk leren we ouderen op te staan voor jongeren.
  2. Jezus’ boodschap serieus nemen| ‘Amen’ hoor ik iedereen zeggen. Verwelkom hen in een levenswandel met Jezus. Getuig van jouw relatie en leven met God. Zie hen als reisgenoten.
  3. Heb hart voor jongeren| Heb aandacht en interesse voor ze, verdiep je in hun leefwereld en ontdek dat de wereld waarin zij opgroeien veel van hen vraagt. Veroordeel en bekritiseer jongeren niet. Vier het als jongeren in de kerk zijn. Geef hen aandacht en interesseer je in hen.
  4. Verantwoordelijkheid geven | Jongeren willen verantwoordelijkheid krijgen. Dat is iets anders dan dat ze mogen doen wat wij al jaren deden. Verantwoordelijkheid krijgen betekent dat jongeren antwoord krijgen op de vraag die in hun ontwikkeling bewust en onbewust aanwezig is: ‘Doe ik ertoe?’ Natuurlijk hoort fouten maken daarbij.
  5. Gemeenschap | Bied hen een warme gemeenschap. Mooie, intergenerationele vriendschappen, waar het leven wordt gedeeld. Mooie momenten en moeilijke gebeurtenissen. Een warme gemeenschap kan er niet alleen op de zondag zijn.
  6. Een goede buur | Wees een goede buur. Jongeren willen een kerk die positief staat in de maatschappij. Ze willen in de wereld verschil maken. Ze willen antwoord op de vraag; waar geloof ik in? Een gemeente die betekenis heeft voor de omgeving is van betekenis voor jongeren. Richt je ook op de jongere in de buurt, via scholen. Wordt bijvoorbeeld leesmoeder of investeer geld in buurtprojecten.

Word je enthousiast van dit verhaal of ging bij een of meerdere kernwaardes bij jou misschien de haren overeind staan? Ik ben benieuwd welke dat is. Denk eens na; hoe komt dat? Mijn tip: neem niet alles letterlijk over uit het boek, maar doe wat past bij jullie in de kerk. Ga in gesprek met de jonge generaties. Ga dat eerst doen. Schat hun inbreng op waarde. Het zijn de kinderen van de Vader.

Het leuke is dat we met elkaar kerk zijn, oud, jong en alles daar tussenin. We zijn samen gemeente. We geloven van harte in God en willen samen leven tot zijn eer. Samen.

0

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *