Samen sta je sterk

Sta je op of sta je toe?

Als je tegen pesten bent, dan is het belangrijk dat je daarin samen optrekt.
‘Samen sta je sterk’ bestaat uit twee workshops en is geschikt voor bovenbouw van de basisschool. Tijdens de interactieve anti-pest-interventie ‘Samen sta je sterk’ geven we leerlingen inzicht in de dynamiek rondom (cyber) pesten. Samen ontwikkelen we positieve omgangsvormen en werken we aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de ander: samen sta je sterk!

Wat is het belang van ‘samen sta je sterk’?

Als er sprake is van pesten in een groep, wordt het vaak gezien als een probleem tussen degene die pest en het doelwit.  Wij denken dat pesten niet het probleem is van een aantal leerlingen, maar het probleem van de hele groep. In deze workshops worden de leerlingen zich bewust van hun rol in de groep en ontdekken zij hoe ze als groep kunnen zorgen voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt.

Welke thema’s worden behandeld?

In de eerste workshop ontdekken de leerlingen o.a. wat het verschil is tussen plagen en pesten. Ze weten welke vormen van pesten er zijn en welke rollen worden ingenomen in de groep. Door middel van stellingen, filmpjes en interactieve werkvormen worden deze onderwerpen besproken.

In de tweede workshop beschrijven de leerlingen o.a. wat zij kunnen bijdragen aan de groep en een veilige groepssfeer. Er wordt gewerkt aan een positieve sfeer in de groep zodat de leerlingen ervaren dat zij samen sterk staan

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De interventie is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) ontdekken de leerlingen hoe zij op een positieve manier invloed kunnen uitoefenen in de groep.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen in de bovenbouw.

Wat verwachten we van de school?

–   We verwachten dat de leerkracht bij de interventie aanwezig is en actief meedoet met de groepsgesprekken.

–   De ouders informeren over de ‘Samen sta je sterk’ interventie en hen uitnodigen voor de ouderavond: Har(d)t voor elkaar

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van kinderen hebben ouders de belangrijkste invloed op het gedrag van hun kind. Daarom organiseren we  graag aansluitend op de ‘Samen sta je sterk’ interventie een ouderavond waarin ouders worden geïnformeerd over het ‘Samen sta je sterk’ programma. Ook krijgen zij dan tips over het bevorderen van weerbaarheid van hun kind.