Chris, wat er ook is!

Onderzoek toont aan: Welzijn jongeren daalt door coronacrisis

Tijdens de coronacrisis en lockdown is er in de media veel gesproken over hoe het gaat met jongeren. Via de chat en het jeugdpastoraat van Chris is men met jongeren zelf in gesprek. Daarom heeft Stichting Chris en Voorkom! in een onderzoek jongeren bevraagd naar welzijn, thuissituatie, school, vriendschappen, vrijetijdsbesteding en gezondheid in coronatijd. Daarbij komen opvallende zaken naar voren, waaronder dat gebrek aan structuur en sociaal contact negatief uitwerkt op het welzijn.

Verminderd welzijn
Uit het onderzoek komt naar voren dat het welzijn van jongeren minder positief is dan voor de coronacrisis: 37% sliep slechter en had meer zorgen, 22% ervoer meer angst en 33% had meer negatieve gedachten. Opvallend was wel dat 27% van de jongeren aangaf juist minder onzeker te zijn geweest en meer dan de helft hiervan weet dit aan het ervaren van minder sociale druk.

Minder structuur
Jongeren geven in het onderzoek aan minder structuur te ervaren. Bijna de helft van de jongeren sportte minder. Schoolwerk lukte ook bij de helft van de jongeren slechter. Een derde wist niet wat hij/ zij moest doen in zijn vrije tijd. Voor 37% van de jongeren werd het slaapritme slechter. Opvallend was dat jongeren ook aangaven juist meer rust te ervaren; meer tijd en rust in het gezin en ook voor schoolwerk, sociaal contact en vrije tijd wordt meer rust en ruimte ervaren.

Minder sociaal contact
31% van de jongeren geeft aan dat zij in de lockdown vooral het sociaal contact met vrienden hebben gemist. 25% zegt niet fysiek af te hebben gesproken met vrienden en 3% zegt helemaal geen contact te hebben gehad, ook niet online.

Zorgen
Alise Vleesenbeek, manager van het Chris team bij Stichting Chris en Voorkom! zegt over het onderzoek: “Vanuit de literatuur weten we dat welzijn en sociaal contact veel invloed hebben op de ontwikkeling van tieners. Verveling en gebrek aan structuur werken negatief experimenteergedrag van jongeren in de hand. We kregen die signalen al via ons werk op de chat en via het jeugdpastoraat, en dit onderzoek bevestigd dat. De lockdown lijkt grotendeels achter de rug, maar middelbare scholieren gaan nog maar enkele dagen naar school en de zomervakantie staat alweer voor de deur. We willen daarom onze zorgen uitten en kerken, scholen en ouders oproepen om structuur en ruimte voor sociaal contact voor jongeren te creëren. Stichting Chris en Voorkom! kan hierbij ondersteunen.

8

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...