Chris, wat er ook is!

Oprichtster Stichting Chris Else vlug overleden

Vrijdag 1 november overleed Else Vlug-Hoekendijk. In 1990 stond zij aan de wieg van Stichting Chris, gericht op advies en ondersteuning aan kinderen en jongeren.

In 1988 schreef Else het boek ‘Weid Mijn lammeren’. In dat boek riep zij op tot meer aandacht voor de (pastorale) nood van kinderen en jongeren, ook in kerken en gemeenten. De oprichting van Stichting Chris was een direct gevolg: kinderen en jongeren met welke problemen of vragen ook moesten een veilig adres hebben waar ze met hun nood en vragen terecht konden. Begonnen als telefonische hulpverlening aan kinderen en jongeren, groeide het werk van Stichting Chris in de loop van de jaren enorm uit.

Cursussen Kinder- en tienerpastoraat werden opgezet en in kerken en gemeenten uitgevoerd; naast de telefoon konden kinderen en jongeren in de jaren erna ook via de chat en de mail met Stichting Chris in contact komen. Weerbaarheidstrainingen werden en worden gegeven op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs.

Chris is inmiddels onderdeel van stichting Chris en Voorkom!, na jarenlang ook deel uitgemaakt te hebben van De Hoop ggz. De bevlogenheid voor kinderen en jongeren (én hun opvoeders) vanuit het Evangelie is anno 2019 onveranderd gebleven. Met grote dankbaarheid gedenkt Chris Else Vlug, haar hart voor kinderen en jongeren en haar jarenlange betrokkenheid bij het werk.

Bron foto: Facebook

3

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...