‘Eindelijk weer een beetje terug naar normaal…’

Onzekerheid

September is alweer bijna voorbij, en ook al is alles nog niet helemaal terug naar normaal, de meeste kinderen en tieners gaan gewoon weer naar school. Een beetje terug naar normaal. En hoe bevalt dat? Want een kwart van de jongeren was juist in de tijd dat zij door corona niet naar school mochten minder onzeker. Dit blijkt uit onderzoek van Chris en Voorkom! onder 12- tot 17-jarigen. Minder onzeker in die tijd vol onzekerheden… dat klinkt toch niet helemaal logisch? Hoe zit dat dan precies? Daar hebben wij wel iets over te zeggen.

Naast dat jongeren vaker eenzaamheid, somberheid en gebrek aan structuur in de periode tussen maart en juni van dit jaar ervoeren. Wat in de lijn der verwachtingen lag. Benoemen de jongeren ook een positieve kant van de afwezigheid van fysiek sociaal contact. Dat vonden wij een opvallende uitkomst. Een greep uit de verklaringen van jongeren zelf: ‘Ik vergelijk mijzelf meestal veel met anderen, dat geeft onzekerheid, nu zie ik minder mensen en heb ik dus ook minder onzekerheid’, ‘de mensen uit mijn klas oordeelden veel over me maar thuis waren die mensen er niet’, en ‘juist op school ben je onzeker over wat je aan hebt, hoe je doet, enz.’  Jongeren voelden zich minder onzeker door het ontbreken van sociaal contact – en daarmee druk – op school en in andere sociale gelegenheden.

Het tienerbrein

Wat veroorzaakt die onzekerheid in een tienerbrein? Een tiener is  voortdurend bezig met het vormen van zijn eigen persoonlijkheid en doet dit door zich, veelal onbewust, te vergelijken met zijn leeftijdsgenoten: Hoe zit mijn haar? Welke broek kan echt niet meer? Wat is de nieuwste IPhone? Tel daarbij de groeiende onzekerheid over de veranderingen in het lijf op. Je lijf verandert, je wordt anders behandeld en aangesproken maar jij voelt je niet anders, dat zorgt voor een onbalans. Je voelt je onzekerder en je wilt vooral niet opvallen met de groeiende puistjes en je groeiende lijf. Om niet op te vallen pas je je steeds aan aan de groep, door bijvoorbeeld je kleding, haardracht en muziekkeus aan te passen. In de groep wil je  opgaan in de massa. Dit proces levert druk op, tieners zijn constant alert op hun uiterlijk en of dit passend is of dat ze zo goed overkomen op anderen. In de Corona crisis, toen de jongeren niet meer naar school gingen, niet naar de sportclub of anders sociale gelegenheden hadden ze niet meer die constante druk of ‘het constante oordelen’ zoals één van de jongeren uit het onderzoek dit noemde. En eigenlijk vond een deel van de jongeren dit wel lekker ontspannen.

To do!

Nu jongeren wel weer naar school gaan moeten we met dit gegeven ook wat doen Onzekerheid is kenmerkend voor de tienertijd, maar niet noodzakelijk. Drie tips voor leerkrachten of ouders en verzorgers:

  1. Door te werken aan de groepsdynamiek in de klas, in gesprek te gaan over de puberteit en ‘anders zijn’ en tieners helpen om bewust te worden van hoe zij met elkaar omgaan kunnen veranderingen optreden in de klas of jongerengroep.
  2. Zie de tienertijd als een uitdaging. Jongeren zijn zich aan het ontwikkelen van rups naar vlinder. Geef hen positieve aandacht en tijd. Ook steun, sturing en inspiratie kunnen de opgroeiende tieners goed gebruiken.
  3. Schakel derden in bij bepaalde maatschappelijke en persoonsvormende onderwerpen. Jongeren nemen soms liever iets van een ‘vreemde’ aan dan van ouders of bekende leerkrachten. Ouders en leerkrachten hebben dan een aanleiding om hierover verder te praten en verschillende taboe thema’s kunnen op deze manier aangesneden worden.
2

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *