Chris, wat er ook is!

Ontmoeting en bemoediging op jaarlijkse Chrisdag!

Op zaterdag, 4 februari vond de jaarlijkse Chrisdag plaats! Het was goed om zoveel mensen te ontmoeten die het werk van Chris voor kinderen, jongeren en hun ouders dragen. Mensen die veelal achter de schermen actief zijn werden even zichtbaar, vonden elkaar en bemoedigden elkaar.

Al voor half tien druppelde het binnen en werd de sfeer gezet met koffie, thee en gebak. Evertine Krabbe heette iedereen welkom en onderstreepte nog eens dat we er voor kinderen en jongeren willen zijn. We hebben samen gezongen en gebeden en de roeping van Mozes leerde ons dat we geroepen zijn om van betekenis te zijn, om er te zijn voor het kind, voor de tiener. En als we twijfelen of we het wel aankunnen, zegt God: ‘Ik zal er zijn!’

Ook de workshops die volgden waren waardevol. Met verschillende thema’s (seksualiteit, suïcide, gameverslaving en jeugdzorg) werden de deelnemers opnieuw toegerust en bijgepraat.

8

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...