Meldprotocol kindermisbruik binnen de kerk vaak niet accuraat of bekend bij gemeente

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling, vond op dinsdagavond de toerustingsavond ‘Een Veilige Kerk’ plaats in Driebergen. Deze avond werd door Stichting Chris en Voorkom! georganiseerd om jeugd- en kerkwerkers bewust te maken van wat er nodig is om goed in te kunnen spelen op signalen rondom kindermishandeling, om zo een veilige kerk te vormen.

Aanwezig waren mensen die vaak jongeren tegenkomen, in het (kerkelijk) werk of daarbuiten. Sommige deelnemers kwamen naar aanleiding van een concreet voorval, en anderen omdat ze bekend zijn met de cijfers rondom misbruik en meer aandacht willen voor de verantwoordelijkheid die kerken hebben voor hun jeugd. “Opvallend was dat veel bezoekers niet direct wisten waar zij met diverse signalen binnen hun werk terecht kunnen”, zegt Alise Vleesenbeek, teamleider bij Stichting Chris en Voorkom!. “Het is van groot belang dat dit goed is geregeld binnen de kerk. Daarom was het mooi om te zien dat mensen deze avond bezochten, om hier werk van te maken binnen hun eigen kerk of jeugdwerk”.

Steekproef
Ook uit de resultaten van een kleine steekproef door Stichting Chris en Voorkom!, bleek dat veel kerkwerkers niet weten of er in hun kerk pastorale zorg en aandacht aan kindermishandeling of seksueel misbruik wordt besteedt. Vleesenbeek: “Ons advies is om hier speciaal iemand voor aan te wijzen, waarvan de rol helder is omschreven. Iemand waarbij jeugdwerkers met mogelijke signalen van misbruik terecht kunnen en iemand die zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Daarnaast kan deze persoon andere jeugdwerkers op dit gebied toerusten”.

10

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *