Chris, wat er ook is!

Liefdevol communiceren met je kind

Vaak denken mensen bij het woord communicatie aan gesproken woorden. Communicatie is echter veel breder. Het omvat bijvoorbeeld ook alle ongesproken woorden en je lichaamstaal. Er zijn twee of meer partijen. Een zender (de opvoeder) die een boodschap naar een ontvanger (het kind) zendt. Dit artikel gaat over de communicatie tussen jou als opvoeder en je kind(eren). 

Als opvoeder leer je je kind praten om aan te geven wat hij of zij wil. Maar leren communiceren is meer dan alleen je kind woorden leren of juist woorden af te leren. Je leert het kind dat hij of zij stil en netjes recht op moet zitten in de kerk. Zo communiceer je (met je lichaamstaal) dat je luistert. Leren communiceren omvat veel meer dan woorden leren. Het raakt de waarden die je je kind mee wilt geven.

Een voorbeeld zijn
Jouw taak als ouder is niet alleen om hen dit te vertellen, maar ook om dit voor te leven. Jouw kind leert als je zelf een voorbeeld bent voor je kind. Als je je kind vertelt dat hij netjes “dank je wel” moet zeggen of recht op moet zitten in de kerk, is het van groot belang dat je dit als opvoeder ook zelf doet. Een kind zal uitermate goed opletten welk gedrag je als opvoeder vertoont. Hij of zij spiegelt dit en neemt dat gedrag over.

Luisteren
Een kind kan pas op een goede manier te communiceren als hij of zij ‘gezien’ wordt, als er echt geluisterd wordt. Ouders praten over het algemeen graag over de volgende vier onderwerpen: gezondheid, school, pesten en huiswerk. Maar dit is lang niet altijd of geheel de leefwereld van het kind. Er zit zoveel meer in je kind. Door te luisteren leer je oog te krijgen voor wat er werkelijk speelt.

Dit is niet altijd gemakkelijk. Als opvoeder zit je vaak in de zender modus. Je wil je boodschap zenden ter correctie of vanuit liefde. We willen bij ons kind merken dat het luistert en dat het goed gaat. Maar als je met een kind wilt communiceren, is het belangrijk dat je weet wat er in hem of haar leeft. Dit doe je door in de ontvangersrol te gaan zitten. Een kind heeft een grote woordenschat, maar kan moeilijk gevoelens omzetten of uitdrukken in woorden. Ontvangen is dan niet alleen het ontvangen van woorden, maar ook het ontvangen van lichaamstaal. Zeven procent van wat kinderen voelen, drukken ze in woorden uit. Meer dan negentig procent van de gevoelens, gedachten en bedoelingen van kinderen drukken ze uit in lichaamstaal.

Ik heb je lief
Wil je dit ontvangen van je kind? Neem de tijd voor je kind en vertel dat hij of zij geliefd en waardevol is. Hierdoor creëer je een veilige omgeving. In deze omgeving leer je je kind communiceren over zichzelf. Deze ontvangersrol kost tijd. Probeer suggestieve vragen en vragen waarop je kind alleen ja of nee kan antwoorden te vermijden. Zend de boodschap: Ik heb je lief!

 

15

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Loading...