LEV2choose

Durf zelf te kiezen

Lev2choose wil leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool uitdagen te kiezen voor een verantwoorde leefstijl, door hen te prikkelen zélf na te denken en zelf een innerlijke overtuiging te vormen over hun leefstijl. Risicogedrag hoort bij de tienertijd. Maar wat zijn gezonde risico’s en welke niet? Door middel van actieve werkvormen, filmpjes, denktriggers, stellingen en rollenspellen ontdekken leerlingen zelf een aantal principes. Bovendien leren ze vaardigheden (‘life skills’) aan, die hen helpen bij het vasthouden aan hun overtuiging. Ze ontdekken daarnaast dat deze vaardigheden inderdaad succesvol zijn.

Wat betekent LEV?

LEV is het Hebreeuwse woord voor “hart”. LEV gaat over wie je bent en wat je ten diepste beweegt. Leerlingen hebben lef nodig voor het maken van gezonde keuzes.

Wat is het belang van Lev2choose  in groep 8?

Leerlingen in de bovenbouw staan op een belangrijk punt in hun leven; de puberteit dient zich aan en daardoor komen ze voor steeds meer keuzes te staan. Lev2choose versterkt de weerbaarheid van leerlingen en helpt hen om hun eigen overtuiging te laten vormen. Vooral op het gebied van risicogedrag. De leerlingen leren vaardigheden die goed te pas komen wanneer ze op de middelbare school zitten. Klik hier om te weten te komen hoe weerbaarheid bevordert kan worden

Welke thema’s worden behandeld?

Door het programma loopt een rode draad die de volgende thema’s aan elkaar verbindt: identiteit en zelfbeeld, doelen stellen, groepsvorming en groepsdruk en het belang van het stellen van grenzen.

Tijdens elk thema staat een hoofdvraag centraal die via verschillende invalshoeken behandeld wordt.

Thema 1: “Jij” – wie ben jij?

Hoe meer zelfvertrouwen leerlingen hebben, hoe groter hun weerbaarheid is. In dit thema worden de zelfkennis en het zelfvertrouwen van leerlingen versterkt. De leerlingen weten dat elk mens uniek en waardevol is en hoe hij/zij met respect met andere mensen om kan gaan.

Thema 2: “Jij & je doel” – waar ga je voor?

Leerlingen weten hoe belangrijk het is om concrete doelen te hebben in hun leven. De jongere ontdekt hoe belangrijk motivatie is bij het behalen van doelen.

Thema 3: “Jij & grenzen” – hoe stel je grenzen?

De leerlingen ervaren wat gezonde grenzen zijn en hoe zij deze in hun leven kunnen toepassen. Gezonde grenzen helpen je om datgene te doen wat je echt wilt, kunt en durft en wat goed voor je is.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. De leerlingen worden bewust gemaakt van de invloed die hun omgeving op hen uitoefent, zoals media, familie en vrienden. Daarnaast oefenen ze vaardigheden die hen helpen om keuzes te maken, zodat ze kunnen ervaren dat die vaardigheden ook werken.

Daarnaast zijn er ook regelmatig reflectiemomenten ingebouwd. Zo krijgt elke leerlingen zijn eigen werkboek waarin uiteenlopende opdrachten worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens het programma zelf bepalen wat zij belangrijk vinden om hun mening op te baseren. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) komen ze tot een eigen mening en leren ze vaardigheden aan om te gaan staan voor deze mening.

In het programma wordt ook aandacht besteed aan de positieve, beschermende factoren, die kunnen helpen om het goede te kiezen. Bijvoorbeeld het investeren in goede dingen en het kiezen van medestanders als je aan je mening vast wilt blijven houden. Ook krijgen ze een filter aangereikt, een checklist van drie vragen die hen helpt te beoordelen wat de gevolgen zijn van een keuze die ze maken.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen in groepsverband vanaf elf jaar.

Wat verwachten we van de school?

–             We verwachten dat de leerkracht of docent bij de training aanwezig is en actief meedoet met bijvoorbeeld de groepsgesprekken.

–             De Lev2choose werkboeken van tevoren uitprinten.

–             De ouders informeren over de Lev2choose training en hen uitnodigen voor de Lev2choose ouderavond .

 

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van leerlingen hebben ouders de belangrijkste invloed. Daarom organiseren we aansluitend op de Lev2choose training een ouderavond waarin ouders worden geïnformeerd over het Lev2choose programma. Ook gaan zij met elkaar in gesprek over het weerbaar maken van hun kind en krijgen zij tips over het bevorderen van weerbaarheid van hun kind.

“Tell me and I forget,

Teach me and I may remember,

Involve me and I learn.”

Benjamin Franklin