LEV2be

Durf jezelf te zijn

Lev2be wil leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool stimuleren tot het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld waarbij zij respect hebben voor zichzelf en de ander. Ze ontdekken op welke gebieden zij in de puberteit een ontwikkeling gaan doormaken en welke invloed de groep op hen heeft. Ook ontdekken ze welke invloed hun mediagebruik en gamen op hen heeft. Ze worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Wat betekent LEV?

LEV is het Hebreeuwse woord voor “hart”. LEV gaat over wie je bent en wat je ten diepste beweegt. Leerlingen hebben lef nodig voor het maken van gezonde keuzes.

Wat is het belang van Lev2be in groep 8?

De hoofdboodschap van LEV2be is: “durf jezelf te zijn”. Leerlingen in de bovenbouw staan op een belangrijk punt in hun leven; de puberteit dient zich aan en daardoor komen ze voor steeds meer keuzes te staan. Lev2be versterkt de weerbaarheid van leerlingen en helpt hen om hun eigen overtuiging te laten vormen. Het programma prikkelt hen en is ervaringsgericht waardoor de betrokkenheid groot is. De leerlingen leren vaardigheden die goed te pas komen wanneer ze op de middelbare school zitten. Klik hier om te weten te komen hoe weerbaarheid bevordert kan worden.

Welke thema’s worden behandeld?

Door het programma loopt een rode draad die de volgende thema’s aan elkaar verbindt: identiteit en zelfbeeld, invloed van puberbrein en de invloed van de groep.

Tijdens elk thema staat een hoofdvraag centraal die via verschillende invalshoeken behandeld wordt. De volgende drie thema’s worden behandeld. Elk thema duurt ongeveer 1,5 uur.

Thema 1: “Jij& zelfbeeld” – Wie ben jij?

Hoe meer zelfvertrouwen leerlingen hebben, hoe groter hun weerbaarheid is. In dit thema worden de zelfkennis en het zelfvertrouwen van leerlingen versterkt. De leerlingen weten dat elk mens uniek en waardevol is en hoe hij/zij met respect met andere mensen om kan gaan.

Thema 2: “Jij & puberbrein”- De hoofdvraag is: hoe ga je gezonde relaties aan?

Leerlingen kennen de fysieke en psychische ontwikkeling van jongens en meisjes in de puberteit en krijgen handvatten voor het opbouwen van veilige en duurzame relaties.

Thema 3: “Jij & de groep” – Waardoor wordt je beïnvloed?

Leerlingen ontdekken hoe groepsdruk (vaak onbewust) invloed uitoefent op de keuzes die zij maken. Ze krijgen concrete tools in handen om met deze groepsdruk om te gaan en zelf een positieve invloed uit te oefenen op hun omgeving. Wat je aandacht geeft, dat groeit.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. De leerlingen worden bewust gemaakt van de invloed die hun omgeving op hen uitoefent, zoals media, familie en vrienden. Daarnaast oefenen ze vaardigheden die hen helpen om keuzes te maken, zodat ze kunnen ervaren dat die vaardigheden ook werken.

Daarnaast zijn er ook regelmatig reflectiemomenten ingebouwd. Zo krijgt elke leerlingen zijn eigen werkboek waarin uiteenlopende opdrachten worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens het programma zelf bepalen wat zij belangrijk vinden om hun mening op te baseren. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) komen ze tot een eigen mening en leren ze vaardigheden aan om te gaan staan voor deze mening.

In het programma wordt ook aandacht besteed aan de positieve, beschermende factoren, die kunnen helpen om het goede te kiezen. Bijvoorbeeld het investeren in goede dingen en het kiezen van medestanders als je aan je mening vast wilt blijven houden. Ook krijgen ze een filter aangereikt, een checklist van drie vragen die hen helpt te beoordelen wat de gevolgen zijn van een keuze die ze maken.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool.  

Wat verwachten we van de school?

– We verwachten dat de leerkracht of docent bij de training aanwezig is en actief meedoet met bijvoorbeeld de groepsgesprekken.  

–             De Lev2be werkboeken van tevoren uitprinten.

–             De ouders informeren over de Lev2be training en hen uitnodigen voor de Lev2be ouderavond .

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van leerlingen hebben ouders de belangrijkste invloed. Daarom organiseren we aansluitend op de Lev2be training een ouderavond waarin ouders worden geïnformeerd over het Lev2be programma. Ook gaan zij met elkaar in gesprek over het weerbaar maken van hun kind en krijgen zij tips over het bevorderen van weerbaarheid van hun kind.

“Tell me and I forget,

Teach me and I may remember,

Involve me and I learn.”

Benjamin Franklin