Online Training Basis Jeugdpastoraat Maart 2023

Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren? ‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Niet een hippe kerkdienst, steengoede preek of een enthousiaste jeugdwerker blijkt doorslaggevend te zijn voor jongeren om aan te haken bij kerk en geloof. Maar ….

Geef leiderschap door; Durf jongeren verantwoordelijkheid te geven. 

Inleven in jongeren; Heb empathie voor de jongeren en begrijp en waardeer jongeren. 

Werk aan een warme gemeenschap; Jongeren willen zich welkom voelen. Ze willen de ruimte om zichzelf te zijn en willen contact met andere generaties.

Zet Jezus en zijn boodschap centraal; We mogen jongeren inwijden in een leven waarin Jezus en zijn boodschap centraal staan.

Geef de jeugd (en gezinnen) in alles prioriteit; Dit blijkt het meest doorslaggevende kenmerk te zijn. Voorkom dat het jeugdwerk geïsoleerd raakt van het gemeenteleven als geheel. 

Wees relevant voor anderen; Jongeren willen betrokken zijn bij een gemeenschap die openstaat voor anderen en de cultuur waarin we leven.

Deze kenmerken sluiten nauw aan bij onze visie op jeugdpastoraat. De zorg voor kinderen en jongeren in de kerk.

Wil jij toegerust worden? Meld je aan voor de online basistraining in Maart

De lessen van de training worden online gegeven. Elke les bestaat uit een onderdeel theorie en een onderdeel waar aan de hand van casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk.

Ter voorbereiding op elke les wordt van u verwacht artikelen uit de reader te lezen en de huiswerkopdracht te maken. 

Thema’s

  • Kinderen en Tieners
  • Visie op het Jeugdpastoraat
  • Gesprekstechniek in het Jeugdpastoraat
  • De veilige kerk als warme gemeenschap

Data en tijd

Dinsdagavond: 7 – 14 – 21 – 28 maart 2023
Van 19.30- 22.00 uur

Kosten

125,- euro per cursist

Aanmelding

Aanmelden is nog niet mogelijk. Heb je interesse stuur een mail naar jeugdpastoraat@chris.nl.

‘Les: Kinderen en tieners’

Wie zijn de kinderen en de tieners uit jouw kerk. Waar ontmoet je ze? In elke periode van het leven hebben kinderen en jongeren specifieke zorg en aandacht nodig. Met elke leeftijdsgroep heeft de gemeente een ander contact. Ontwikkel empathie voor de jongeren en begrijp en waardeer jongeren. Wees op de hoogte van wat er vandaag speelt. Houd van ze en weet wat een jongere persoonlijk bezighoudt. Probeer te begrijpen wat het betekent om vandaag jong te zijn. 

‘Les: Jeugdpastoraat in de gemeente’

Tijdens deze lesdag staat de visie op  jeugdpastoraat centraal en hoe er praktisch handen en voeten aan jeugdpastoraat gegeven kan worden, door de gemeente, jeugdwerkers en een team. Jongeren willen zich in de kerk welkom voelen. Ze willen de ruimte om zichzelf te zijn en willen contact met andere generaties. 

Les: Gesprekstechnieken Jeugdpastoraat

Het gesprek met kinderen en tieners. Hoe doe je dat? Waarom is een gesprek met hen zo veel anders dan met een volwassene? Om aan te sluiten bij de situatie van kinder- en tieners moet men beschikken over een aantal vaardigheden die door oefening eigen zullen worden gemaakt. Verplaats je in het leven van jongeren in plaats van hun leefwereld te veroordelen en te bekritiseren. Dit betekent niet dat je het met alles eens moet zijn, maar ga vooral met jongeren in gesprek.

Les: De veilige kerk als warme gemeenschap

Veiligheid is daar waar bedreigingen afwezig zijn en waar bescherming is tegen mogelijk gevaar. De kerk is niet alleen veilig als er voldoende protocollen en meldcodes zijn, die overigens heel belangrijk zijn. Maar een veilige kerk is daar waar een veilige cultuur is, waar kinderen en tieners zich geliefd en gekend voelen. Werk als kerk bewust aan een cultuur waarin men op elkaar betrokken is. Een warme gemeenschap waar jongeren zich gezien weten.