Jeugdtrends 2019 dagen de kerk uit om aansluiting te vinden bij nieuwe generaties

“Jongeren willen meer zijn dan de uitkomst van een algoritme. Jongeren willen niet alleen zichzelf zijn, maar ook uniek.” Deze en nog vijf andere trends zijn te lezen in de Jeugdtrends 2019, opgesteld door diverse christelijke jeugdwerkorganisaties. Wat viel hen het afgelopen jaar op onder jongeren?

De inhoud van de Jeugdtrends zijn gebaseerd op de brede blik van deze verschillende jeugdwerkorganisaties, zonder daar een wetenschappelijke claim aan te hangen. Het is een signalering vanaf de werkvloer van professionele jeugdwerkers gericht aan christelijke organisaties en lokale kerken. Hiermee worden zij uitgedaagd verder in gesprek te gaan over de plek van de nieuwste generaties in de kerk en hoe zij zich met hen kan verbinden.

Trend 1: Uniek en divers
Jongeren willen uniek zijn. Niet alleen echt zichzelf zijn, maar ook echt uniek. Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één. Die uniciteit willen ze uitdragen. Zo zien we jongeren weer vaker dan voorheen statements maken, waarmee zij zichzelf proberen te onderscheiden van de rest.

Trend 2: Ongrijpbare groepen
Het directe gevolg van de wil om uniek te zijn is dat groeps- verbanden zich richten op hun eigen unieke ding, want dat biedt veiligheid. De confrontaties om gelijkvormig te worden blijven langer uit en wat in de ene groep ondenkbare opvat- tingen zijn, vindt in een andere groep wel een plek.

Trend 3: Doeners
In de omgang met jongeren is gezag op basis van functie of taak zo goed als verdwenen. Het delen van een mening vanuit eigen ervaring is belangrijker geworden dan het delen van kennis.

Trend 4: Verhalen van hoop
Wie jongeren wil aanspreken moet vooral iets doen en zich daarin als uniek pro leren. In uencers laten zien wat zij doen, zonder dat ze lijken te willen overtuigen. De overtuigingskracht zit in het informe- ren, voorleven, liken en terugliken. Ze delen hun verhaal van hoop of hun weg naar een droom.

Trend 5: Gamification
Om jongeren te binden maakt de game-industrie volop gebruik van het mentale proces van spanning, frustratie en daarop volgende beloning. De quick-fix die jongeren steeds voor- geschoteld krijgen, maakt dat ze slecht kunnen omgaan met langdurige moeite of permanente tegenslag.

Trend 6: Digitale identiteit beschermen.
De behoefte van jongeren om zich af te schermen van data- verzamelaars neemt toe. Jongeren willen hun digitale identiteit ook graag afschermen vanwege de grenzeloze agressie op het internet.

Dag van het Jeugdpastoraat
Met de Jeugdtrends 2019 worden voor het zesde jaar op rij trends geschetst die een beeld geven van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren. Wat betekent dit voor geloven en kerk-zijn voor jongeren? Ook tijdens de jaarlijkse Dag van het Jeugdpastoraat, die jaarlijks wordt georganiseerd door Chris, buigen deelnemers zich over deze vragen. Hoe krijgen deze jongeren de aandacht, plek en de prioriteit die zij verdienen? Kijk voor meer informatie over deze dag op www.chris.nl/jeugdpastoraat.

Klik hier om de Jeugdtrends 2019 te lezen.

Bron: MissieNederland

4

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Loading...