Invloed op het drinkgedrag van uw kind.

Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat u invloed heeft op het drinkgedrag van uw kind. Misschien wel meer dan u denkt. Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden.

Tips:

  1. Maak duidelijke afspraken. Doe dit zoveel mogelijk in overleg met uw kinderen. 
  2. Geef zelf het goede voorbeeld. Hoe u over alcohol spreekt en wanneer  en hoe vaak u drinkt wordt gehoord en gezien door uw huisgenoten.
  3. Praat met uw kind voordat alcohol een hot issue is.
  4. Praat met andere ouders. Kinderen kunnen nog al eens de indruk wekken dat in andere gezinnen alles mag.
  5. Wees consequent. Jongeren proberen uit of u zelf achter de  uw afspraken en regels staat. 
  6. Bereid uw kinderen voor op lastige situaties. Dat kan door uw vraag te beginnen met ‘stel dat’: Stel dat er op het feestje, waar je nu naar toe gaat, alcohol wordt geschonken? Wat doe je dan?
  7. Bedenk een leuk alternatief. Voor bier en wijn zijn vaak leuke glazen in huis. Hoe is dat voor de frisdrank? Besteed er eens extra aandacht en tijd aan. Kijk op de website van Happy Drinks voor leuke recepten

Nodig ons eens uit voor een avond op school. Mail naar planning@chrisvoorkom.nl

5

Loading...