LEV2live

Jouw leven doet er toe.

LEV2live wil leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool uitdagen te kiezen voor een verantwoorde leefstijl, door hen te prikkelen zélf na te denken en zelf een innerlijke overtuiging te vormen over hun leefstijl. Door middel van actieve werkvormen, filmpjes, denktriggers, stellingen en rollenspellen ontdekken leerlingen zelf een aantal principes. Bovendien leren ze vaardigheden (‘life skills’) aan, die hen helpen bij het vasthouden aan hun overtuiging. Ze ontdekken daarnaast dat deze vaardigheden inderdaad succesvol zijn.

Wat betekent LEV?

LEV is het Hebreeuwse woord voor “hart”. LEV gaat over wie je bent en wat je ten diepste beweegt. Leerlingen hebben lef nodig voor het maken van gezonde keuzes.

Wat is het belang van LEV2live  in groep 8?

Leerlingen in de bovenbouw staan op een belangrijk punt in hun leven; de puberteit dient zich aan en daardoor komen ze voor steeds meer keuzes te staan. LEV2live versterkt de weerbaarheid van leerlingen en helpt hen om hun eigen overtuiging te laten vormen. Het programma prikkelt hen en is ervaringsgericht waardoor de betrokkenheid groot is. De leerlingen leren vaardigheden die goed te pas komen wanneer ze op de middelbare school zitten. Klik hier om te weten te komen hoe weerbaarheid bevordert kan worden.

Welke thema’s worden behandeld?

Door het programma loopt een rode draad die de volgende thema’s aan elkaar verbindt: identiteit en zelfbeeld, doelen stellen, groepsvorming en groepsdruk, media invloed, sociale invloeden, verslaving, onderscheiden van positieve en negatieve invloeden, grenzen, (puber) brein en herstel.

Tijdens elk thema staat een hoofdvraag centraal die via verschillende invalshoeken behandeld wordt. Op de eerste dag van de training worden de volgende drie thema’s behandeld. Elk thema duurt 1,5 uur.

Thema 1: “Jij”. De hoofdvraag die centraal staat is: wie ben jij?

Hoe meer zelfvertrouwen leerlingen hebben, hoe groter hun weerbaarheid is. In dit thema worden de zelfkennis en het zelfvertrouwen van leerlingen versterkt. De leerlingen weten dat elk mens uniek en waardevol is en hoe hij/zij met respect met andere mensen om kan gaan.

Thema 2: “Jij & je doel”. De hoofdvraag is: waar ga je voor?

Leerlingen weten hoe belangrijk het is om concrete doelen te hebben in hun leven. De jongere ontdekt hoe belangrijk motivatie is bij het behalen van doelen.

Thema 3: “Jij & de groep” – Waardoor wordt je beïnvloed?

Leerlingen ontdekken hoe groepsdruk (vaak onbewust) invloed uitoefent op de keuzes die zij maken. Ze krijgen concrete tools in handen om met deze groepsdruk om te gaan en zelf een positieve invloed uit te oefenen op hun omgeving.

Op de tweede dag van de training worden de volgende drie thema’s behandeld.

Thema 4: “Jij & grenzen” – Hoe stel je grenzen?

De leerlingen ervaren wat gezonde grenzen zijn en hoe zij deze in hun leven kunnen toepassen. Gezonde grenzen helpen je om datgene te doen wat je echt wilt, kunt en durft en wat goed voor je is.

Thema 5: “Jij & puberteit” – Hoe ga je gezonde relaties aan?

Leerlingen kennen de fysieke en psychische ontwikkeling van jongens en meisjes in de puberteit en krijgen handvatten voor het opbouwen van veilige en duurzame relaties.

Thema 6: “Jij & lef”

De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen kwetsbaarheid en weten welke factoren beschermend maar ook risicovol zijn bij het maken van keuzes.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

Om de achterliggende boodschap van een werkvormen goed over te brengen, wordt bij de weerbaarheidsinterventie LEV! gewerkt met de vanuit de BOMB-methode

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. De leerlingen worden bewust gemaakt van de invloed die hun omgeving op hen uitoefent, zoals media, familie en vrienden. Daarnaast oefenen ze vaardigheden die hen helpen om keuzes te maken, zodat ze kunnen ervaren dat die vaardigheden ook werken.

Daarnaast zijn er ook regelmatig reflectiemomenten ingebouwd. Zo krijgt elke leerlingen zijn eigen werkboek waarin uiteenlopende opdrachten worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens het programma zelf bepalen wat zij belangrijk vinden om hun mening op te baseren. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) komen ze tot een eigen mening en leren ze vaardigheden aan om te gaan staan voor deze mening.

In het programma wordt ook aandacht besteed aan de positieve, beschermende factoren, die kunnen helpen om het goede te kiezen. Bijvoorbeeld het investeren in goede dingen en het kiezen van medestanders als je aan je mening vast wilt blijven houden. Ook krijgen ze een filter aangereikt, een checklist van drie vragen die hen helpt te beoordelen wat de gevolgen zijn van een keuze die ze maken.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschreven voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool.

Wat verwachten we van de school?

  • We verwachten dat de leerkracht of docent bij de training aanwezig is en actief meedoet met bijvoorbeeld de groepsgesprekken.
  • De LEV2live werkboeken van tevoren uitprinten.
  • De ouders informeren over de LEV2live training en hen uitnodigen voor de LEV2live ouderavond .

Welke rol hebben de ouders?

In het weerbaar maken van leerlingen hebben ouders de belangrijkste invloed. Daarom organiseren we aansluitend op de LEV2live training een ouderavond waarin ouders worden geïnformeerd over het LEV2live programma. Ook gaan zij met elkaar in gesprek over het weerbaar maken van hun kind en krijgen zij tips over het bevorderen van weerbaarheid van hun kind.

“Tell me and I forget,

Teach me and I may remember,

Involve me and I learn.”  

Wat anderen zeggen over LEV2live

LEV2live is een heel leerzame training waarbij leerlingen op een aansprekende manier door een deskundige trainer les krijgen. Ook met oog op de naderende stap naar het voortgezet onderwijs geeft deze training de leerlingen handvatten om goed met zichzelf en de anderen om te gaan. De training is heel praktisch. Vragen waar de leerlingen mee zitten, kunnen direct meegenomen worden. Veel onderdelen uit de training zijn heel geschikt om op een later moment in een les op terug te grijpen. Ook de ouderavond is voor ouders en leerkracht heel zinvol. De leerlingen hebben veel geleerd op vooral het sociale gebied. In een klas hoort iedereen hoort erbij. Samenwerken heeft een belangrijke rol in de training. Maar zekeren ook de onderdelen over groepsdruk zijn leerzaam. Leerlingen hebben daar dagelijks mee te maken. LEV2live is een aanvulling voor het onderwijs. Onderwerpen die in de normale setting niet zo snel aan bod komen krijgen in deze training een plaats.

Meester G. de Waard, leerkracht groep 8 a (ds. Joh. Bogermanschool.)

 

Door LEV2live ga je als leerkracht hele andere kwaliteiten van leerlingen zien.. Ik vond het vooral belangrijk dat de leerling inzagen wat hun gedrag in woorden en daden voor uitwerking op andere kinderen/mensen kan hebben. Deze training is een absolute meerwaarde voor je klas.

Meester C. van den Dool, groep 8b (ds. Joh. Bogermanschool.)

De LEV2live training heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik heb 2 dagen lang een groep gezien die zeer betrokken was op de trainster, maar ook op de onderwerpen die aanbod kwamen. Op een deskundige wijze heeft de trainster met de leerlingen de vraagstukken behandeld die aan de orde kwamen. Dit heeft ze veel gedaan met praktische oefeningen, waardoor het voor de leerlingen heel dicht bij hun belevingswereld kwam.

Het heeft mij als leerkracht extra handvatten gegeven om de klas op een positieve manier mee te laten denken over belangrijke vraagstukken waar pubers mee te maken krijgen. Daarnaast kan ik tijdens mijn lessen regelmatig teruggrijpen op de voorbeelden die de trainster heeft gegeven. Het mooie is dan, dat de leerlingen gelijk begrijpen waar het over gaat en waar het mee te maken heeft. Regelmatig gebruik ik nog div. van deze oefeningen in de klas.

De leerlingen hebben geleerd hoe ze met groepsdruk kunnen omgaan. Wat doet alcohol, gamen etc. met je brein. D.m.v. de rollenspellen die gebruikt worden, leren de kinderen heel goed hun mening te verwoorden met argumenten. De leerlingen leren hierdoor dieper nadenken! Vertrouwen hebben in elkaar. Hoe kun je dit bereiken? Etc.

De leerlingen hebben er van genoten. Daarbij geven ze regelmatig aan: “Meester gaan we weer een rollenspel doen?”

 Deze training raad ik absoluut aan. De leerlingen krijgen veel bagage mee op hun verdere levensweg die ze zeker in hun puberjaren goed kunnen gebruiken. Je hoopt daarbij natuurlijk dat ze dit ook daadwerkelijk doen. Daarnaast krijg je als leerkracht div. tools aangereikt voor je eigen lessen.

 Meester A. Schalk, groep 8 c, (Ds. Joh. Bogermanschool).