Hoe gaat het met onze jongeren?

Het gaat goed met de jeugdigen in Nederland, stelt het jaarrapport Jeugdmonitor, dat 30 november uitkwam. Dat geldt echter niet voor alle jeugdigen en ook niet overal. In elk jaarrapport wordt de centrale vraag gesteld hoe onze jongeren het doen en welke kenmerken daarbij een rol spelen. De monitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Onderwerpen die erin aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik, criminaliteit en jeugdzorg.

Wat komt er uit dit rapport naar voren? Het percentage jongeren in de samenleving neemt nog altijd af, terwijl de verwachting was dat het aantal geboorten zou toenemen als de economie weer aantrekt. Op 1 januari 2018 telde Nederland 4,9 miljoen kinderen en jongeren tot 25 jaar. Naar verwachting neemt dit aantal af tot 4,8 miljoen in 2028. In 2017 werden baby’s vaker geboren bij een oudere moeder of vader dan in voorgaande jaren. Drie op de tien 15-jarigen wonen niet met beide ouders. Naar schatting hebben 80 tot 100 duizend kinderen tot 16 jaar te maken met co-ouderschap.

Wat betreft school laat het rapport zien dat van de leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs 13 procent een opleiding volgde op een hoger niveau dan het schooladvies dat ze kregen in groep acht. Ook blijven er weer meer jongeren aan het werk te zijn dan in het jaar ervoor. Wat betreft jeugdhulp schrijft het rapport: “In 2017 was er een stijging van het jeugdhulpgebruik), terwijl in de eerste helft van 2018 een daling viel waar te nemen. De komende jaren zal duidelijk worden of dit een boeggolf is vanwege meer inzet aan de (preventieve of ambulante) voorkant van jeugdhulp waarvan de baten pas later zichtbaar worden, of dat het hoogwater blijft, of dat het toch een golfslagbad blijkt te zijn.”

Bijgaande illustratie geeft een beeld van het jeugdhulpgebruik en van de maatschappelijke indicatoren (Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor, p.9).

Hoe zit het precies met het alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen? Van de tieners (12 tot 18 jaar) drinkt 34 procent wel eens alcohol en van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) 86 procent. Vooral jongvolwassenen met een Nederlandse achtergrond nuttigen alcohol. In de afgelopen twaalf maanden had 68 procent van hen alcohol geconsumeerd. Bij jongeren met een westerse migratieachtergrond was dit 62 procent en bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond met 34 procent het minst. Op het platteland is alcoholgebruik onder jongeren gebruikelijker dan in stedelijke gebieden. Drinkende jongeren doen vaker aan drugs en roken dan niet-drinkende leeftijdsgenoten.

Het alcoholgebruik onder jongvolwassenen is hiermee min of meer gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Het zijn vooral de jongvolwassenen met een hoog opleidingsniveau die drinken. Er is geen relatie tussen alcoholgebruik en bewegen en enkel onder tieners bestaat er een relatie tussen drankgebruik en overgewicht: 16 procent van de drinkende tieners heeft overgewicht.

Als we de cijfers uit het jaarrapport in ogenschouw nemen, kan vastgesteld worden dat de bijdrage van Chris en Voorkom! aan de lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale gezondheid van kinderen en jongeren nog steeds nodig is.

Tekst: Frans Koopmans
Bron: www.landelijkejeugdmonitor.nl

8

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Loading...