Help! Mijn kind wordt gepest

Hoe kan het dat ik niks door heb gehad? Boosheid, teleurstelling, frustratie en onmacht, deze emoties zijn heel logisch als je kind vertelt dat hij/ zij gepest wordt. Maar hoe help je je kind nu het best door deze moeilijke periode? Wat kan jij als ouder doen om je kind hierheen te helpen, ondersteunen en zo weerbaar te maken. Wij hebben zes tips voor u!

Tip 1: Maak een compliment over het feit dat uw kind het aan u vertelt. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is voor een kind erg moeilijk om over pesten te praten. Hij kan bang zijn dat het pesten juist verergerd als volwassenen zich ermee bemoeien en hij is bang dat hij u teleurstelt en u verdrietig maakt. Dat is niet wat uw kind wilt en daarom zal hij het pas vertellen als hij weet dat u rustig zult reageren en de situatie veilig is.

Tip 2: Steun je kind. Wanneer een kind iets loslaat over het pesten, steun het kind dan door te zeggen dat je het moedig vindt dat hij erover praat. Luister naar zijn verhaal en wijs niet direct een schuldige aan. Het belangrijkste wat ouders voor hun kinderen kunnen doen is naar hen luisteren. Laat het kind vertellen wat er gebeurt en hoe hij zich voelt. Acceptatie en gehoord worden is de eerste troost bij pesten. Neem zelf duidelijk stelling in tegen het pesten en vertel dat pesten onacceptabel is. Maak duidelijk aan het kind dat hij er niet meer alleen voor staat maar dat jullie samen gaan zoeken naar een oplossing. Het is belangrijk dat het kind de regie kan blijven nemen en er niet zomaar iets wordt ondernomen buiten hem om. Dit betekent niet dat er geen actie wordt ondernomen, niets doen is geen optie. Pesten stopt namelijk niet vanzelf. Als je iets onderneemt: overleg het met het kind.

Tip 3: Vraag door. Soms hebben ouders de neiging om tegen hun kind te zeggen: “Je moet gewoon voor jezelf opkomen!” Natuurlijk is er niets mis met het opkomen voor jezelf, maar het is belangrijk om eerst eens tot in detail met je kind te praten. Wat zei de pester? Wat deed de pester? Hoe voelde je je bij het incident? Vertel je kind dat de pesters graag willen dat hij bang is voor hen. Toon begrip voor deze angst, maar laat je als ouder niet verlammen door deze angst. Verzamel de feiten en vertel dit in overleg met je kind aan de leerkracht en/of degene die verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid op school.

Tip 4: Blijf rustig. Als je kind gepest wordt, gaat je dat aan het hart. Het is erg belangrijk om zelf rustig te blijven als je kind vertelt over pesten of als je zelf merkt dat hij gepest wordt. Geef aan je kind het goede voorbeeld door rustig met een conflict of een probleem om te gaan. Daarnaast is het juist belangrijk dat je kind eerst het probleem zelf probeert op te lossen: dit geeft hem zelfvertrouwen. Het kan veel met een ouder doen wanneer je kind wordt gepest. Al die gevoelens van verdriet, frustratie, boosheid en teleurstelling kunnen je handelen als ouder beïnvloeden. Zorg voor jezelf door met anderen over die gevoelens te praten, maar leg ze niet bij je kind neer.

Tip 5: Versterk zelfvertrouwen. Kinderen die meer zelfvertrouwen hebben durven meer voor zichzelf op te komen. Omdat niet ieder kind over een flinke dosis zelfvertrouwen beschikt, kan je je kind helpen bij het versterken van zijn zelfvertrouwen. Leer je kind vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. Oefen met je kind hoe hij staat wanneer hij zijn grenzen aangeeft. Wanneer een kind stevig staat komt de boodschap beter over. Als je de specifieke situatie rondom het pesten weet, kan je je kind gerichter helpen om het pesten tegen te gaan. Oefen met de ‘stel dat’ vragen: b.v.: stel dat een klasgenoot jouw tas afpakt, wat ga je doen? Laat hem over verschillende oplossingen nadenken. Kies samen een strategie.

Tip 5: Leer hulp te vragen. Pesten gaat de hele groep aan. Vraag daarom je kind wie hem kan helpen om het pesten tegen te gaan. Er zijn meer kinderen die het pesten zien en er tegen zijn. Bovendien heeft de pester ook hulp nodig, anders zal het pesten niet stoppen. School speelt een belangrijke rol om pesten te voorkomen en een veilige klas te creëren. De school is verplicht om een aanspreekpunt te hebben waar pesten gemeld kan worden. Je kind kan bang zijn dat het pesten verergerd wanneer erover gesproken wordt op school. Als je kind het moeilijk vindt om hulp te vragen, bied dan aan om samen hulp te gaan vragen op school. 

Tip 6: Verzamel bewijs. Als je kind te maken heeft met cyberpesten – pesten via internet – verzamel dan zoveel mogelijk bewijs. Laat je kind screenshots maken van gesprekken. Cyberpesten heeft vaak nog meer impact op het kind dan direct pesten. De dader is soms onbekend, het bereik is groter en berichten of foto’s kunnen langer blijven rondzwerven. Doe melding bij de website of App waar cyberpesten plaatsvond. Overleg met je kind hoe het pesten kan stoppen. Bijvoorbeeld door degene te blokkeren of melding te doen bij de politie.

Meer weten?

Cyberpesten: www.meldknop.nl
Baas, N. (2015). Samen de online wereld verkennen. Een reisgids voor in de klas en thuis. Huizen, Nederland: Pica.
Van Stigt,  M. (2014.) Alles over pesten. Amsterdam, Nederland: Boom.
Visser, A., (2018). Meidenvenijn in het basisonderwijs. Preventie en aanpak. Huizen, Nederland: Pica.

4

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *