Everybody(h)Appy

‘Altijd aan Altijd contact’ typeert de leerlingen op het Voortgezet onderwijs. Sociale media is de ideale plek voor leerlingen om te zijn en zich te profileren en erkenning te krijgen. Jongeren zijn op zoek naar verbondenheid en willen graag ergens bij horen. In de tienertijd ontwikkelen jongeren een eigen ‘ik’. Ze zijn op zoek naar bevestiging en erkenning. Sociale media vraagt vaak veel tijd en heeft ongemerkt invloed op hun zelfbeeld en eigenwaarde.

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschikt voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Everybody(h)Appy wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen.

Tijdsduur

Het programma Everybody(h)Appy duurt 90 minuten.

Welke methodiek wordt gehanteerd?

De training is interactief, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Via bewustwording, ordenen, meningsvorming en besluitvorming (BOMB- methode) ontdekken de leerlingen hoe zij op een positieve manier kunnen omgaan met sociale media.

Wat is het belang van ‘Everybody(h)Appy?

Everybody(h)Appy geeft de leerlingen inzicht in de impact/invloed die social media op hun leven heeft. De jongeren gaan nadenken over wat ze belangrijk vinden en worden bewust waar ze hun tijd aan besteden. De leerlingen krijgen tools aangereikt die hun weerbaarheid op de sociale media vergroten. Leerlingen worden gestimuleerd om keuzes te maken die gezond zijn en die bij hen passen.

Welke thema’s worden behandeld?

  • Tijdsbesteding sociale media en internet.
  • Impact van sociale media op zelfbeeld en eigenwaarde.
  • Profileren op sociale media.
  • Hoe gebruik je je invloed op een positieve manier?

Wat verwachten we van de school?

  • De ouders informeren over de Everybody(h)Appy training.
  • We verwachten dat de docent bij de training aanwezig is en actief meedoet met de groepsgesprekken.

Welke rol ​​hebben de ouders?

In het weerbaar maken van kinderen op internet hebben ouders de belangrijkste invloed. Weten hoe u uw kind mediawijs kunt maken? Ga naar de ouderavond: SnApp je Tiener.