De cursus Kinder-en Tienerpastoraat

De cursus bestaat uit acht zaterdagen. Doel van de cursus is kerken en gemeenten te ondersteunen bij het zien van en omzien naar kinderen en tieners binnen de eigen gemeente.

19

Vanaf oktober 2023 gaat de cursus Kinder- en tienerpastoraat (KTP) weer van start in Dordrecht.  Chris verzorgt de cursus al enkele decennia. De cursus bestaat uit acht zaterdagen. Doel van de cursus is kerken en gemeenten te ondersteunen bij het zorgen voor kinderen en tieners in de kerk en omgeving.

“Kinderen en tieners groeien op in turbulente tijden”, zegt Alise Vleesenbeek, werkzaam bij Chris en verantwoordelijk voor de cursus. “Er komt veel op hen af, zowel op school, in het gezin, de kerk, de sportclub, enzovoorts. Maar voor sommige kinderen loopt de druk soms heel hoog op. Met onze cursus willen we kerken en gemeenten ondersteunen bij hoe zij kinderen en tieners kunnen helpen bij de vele keuzes die zij moeten maken.”

De cursus wordt verzorgd door eigen docenten van Chris en door externe deskundigen. In de cursus wordt onder meer ingegaan op thema’s als de (geloofs)ontwikkeling van kinderen en tieners, communicatie, seksualiteit en relatievorming, kindermishandeling en het opzetten van pastorale zorg voor kinderen en tieners. Vleesenbeek: “Wat we graag willen is dat deelnemers aan de cursus na afloop meer weten hoe te zorgen voor kinderen en tieners in de kerk, dat zij weten hoe zij hen kunnen begeleiden bij een gezonde (geloofs)ontwikkeling en wat zij moeten doen als die ontwikkeling ergens in de knel komt.”

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.chris.nl/ktp.

19