Chris: “Toename van gesprekken over zelfdoding”

Chris ziet een stijging in het aantal gesprekken met jongeren waarin zelfdoding ter sprake komt. Al enkele maanden komt dit onderwerp vaker voor in de anonieme gesprekken van jongeren dan vóór de coronapandemie. Naast depressie en negatief zelfbeeld wordt ook de thuissituatie vaak als oorzaak genoemd.

Chris, onderdeel van stichting Chris en Voorkom!, biedt anoniem een luisterend oor via chat, mail en telefoon aan jongeren die het moeilijk hebben. Naar aanleiding van berichtgeving over een stijgend aantal zelfdodingen heeft Chris de gesprekken van afgelopen maanden hierop geanalyseerd. In de eerste maanden van 2021 werden er meer gesprekken gevoerd over eenzaamheid dan over zelfdoding. Dat veranderde halverwege het jaar. In juni en juli was er een duidelijke piek in het aantal gesprekken over zelfdoding. Vanaf september is het aantal gesprekken stabiel, maar ook zorgwekkend hoog.

Dat aantal is veel hoger dan in de periode vóór de coronapandemie. Alise Vleesenbeek (manager Chris) vindt dat zorgelijk: “Sinds corona zijn intrede deed, is het aantal gesprekken over zelfdoding verdrievoudigd. Dat is vooral in 2021 goed te merken in de statistieken. Het laat zien dat het welzijn van jongeren erg onder druk staat.”

Welke rol lockdowns en coronamaatregelen daarin spelen, is lastig te zeggen. Het wordt niet altijd direct benoemd door jongeren, maar ze verwijzen bijvoorbeeld wel vaker naar de thuissituatie als aanleiding voor dit soort gedachten. Ook misbruik en mishandeling worden genoemd. We kunnen aannemen dat de coronamaatregelen geen goed doen als de thuissituatie al zo zorgelijk en bedreigend is, en jongeren nu vaker thuis moeten blijven.

Voor Chris is het van belang dat er voldoende aandacht is voor jongeren die in een moeilijke thuissituatie zitten. Ze hebben niet alleen een (anoniem) luisterend oor nodig, maar ook ondersteuning en uitzicht op oplossingen. Zowel de problematiek van eenzaamheid als onveilige thuissituaties verdienen meer aandacht in deze lastige tijd.

Dit persbericht verscheen in december 2021.

http://

0

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *