Chris, wat er ook is!

‘Groot aantal jongeren heeft geen plek om leven te delen’

Net als in de voorgaande jaren was het aantal jongeren dat in 2018 bij Chris voor een gesprek heeft aangeklopt groot. Maar opvallend was de groep jongeren die een langere tijd bij Chris blijft hangen. Chris, onderdeel van Stichting Chris en Voorkom!, heeft jarenlange ervaring in anonieme gespreksvoering met kinderen, tieners en jongeren. Vrijwilligers staan 365 dagen per jaar klaar om jongeren te woord te staan, te bemoedigen en te coachen. Maar bovenal: om door te verwijzen. Chris fungeert als brugfunctie tussen de jongere en zijn omgeving.

Niet zelden is Chris het eerste aanspreekpunt waar een jongere zijn probleem bespreekbaar maakt. Een laagdrempelige vorm via anonieme chat, mail of telefoongesprek is de basis om het probleem niet langer voor zichzelf te houden. Dat juichen we enorm toe! We nemen de tijd om de situatie met de jongere te verkennen, gevoelens te bespreken en samen na te denken over een vervolgstap. Soms is een jongere daar in een eerste gesprek nog niet aan toe, en wil hij of zij graag nog een keer bij ons terugkomen. Dat mag! Als organisatie houden we altijd de deur wijd open voor iedere jongere, hoe vaak je ook een gesprek wilt hebben. Maar uiteindelijk komt een jongere met zijn verhaal niet helemaal tot zijn recht in onze anonieme omgeving. Onze positie is niet ideaal om de jongere daadwerkelijk verder te helpen.

Op welke manier weet de jongere dat jij er écht voor hem of haar bent?

Vertrouwde mensen

Juist op dit punt is de gemeente nodig. De meeste jongeren die bij Chris terecht komen, hebben een eigen kerkelijke gemeente. Dat is altijd de eerste brug die we proberen te slaan: de naaste omgeving. De gemeente is daar een groot onderdeel van. Toch stuiten we als organisatie steeds vaker op het feit dat jongeren blijvend terugkeren bij Chris, oprecht niet wetend bij wie ze met hun verhaal terecht kunnen. Binnen de kerkelijke gemeente is dit onaanvaardbaar en pleiten we ervoor dat iedere jongere binnen de gemeente een omgeving heeft van vertrouwde mensen, waar het delen van je, soms ingewikkelde, leven mogelijk is.

Toegankelijk en laagdrempelig

Een jongere met een issue, en dat kan klein of groot zijn, stapt in eerste instantie niet af op een ouderling of pastoraal medewerker die daarvoor apart is gezet. Een jongere zoekt iemand die vertrouwd is, waar een relatie mee is en die zich echt interesseert in zijn leven. Vanuit de kerk is het nodig om de jongeren te kennen, om te weten wat er in hun leven speelt. En dat zijn dingen die verder gaan dan dat wat zichtbaar is op social media. Daarvoor moeten de kinder- en jeugdwerkers binnen de gemeente weten hoe je met kinderen en jongeren communiceert en hoe je iets signaleert; Hoe je dat vervolgens bespreekbaar maakt en hoe je daar met de jongere een vervolg aan geeft. Het is nodig dat de kinder- en jeugdwerkers toegankelijk zijn en op een laagdrempelige manier te benaderen zijn. En op welke manier weet de jongere dat jij er echt voor hem of haar bent, en dat je te vertrouwen bent?

Beschikbaar

Binnen de gemeente liggen grote verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden om beschikbaar te zijn voor een kind of jongere in een lastige situatie of ingewikkelde periode. Verantwoordelijkheden om een jongere zich gezien te laten weten en, waar nodig, verder te helpen en op de juiste (hulpverleners)plekken te krijgen. Zorg dat ze niet online in de anonimiteit blijven hangen, maar dat ze letterlijk een gezicht krijgen. Heb je hier hulp bij nodig als gemeente? Neem contact met ons op via info@chris.nl of kijk op onze website voor ons aanbod.

Tekst: Ruth Tanghe, Teamcoach Chris-online

20

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...