Pestaanpak ‘Samen sta je sterk’

Is pesten een hardnekkig probleem in jouw jeugdgroep of schoolklas? Volg samen de interactieve anti-pesttraining ‘Samen sta je sterk’. In deze training ontwikkelen we samen met de leerlingen positieve omgangsvormen, geven we de leerlingen inzicht in pestproblematiek, werken we aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de ander en we versterken het individu. We laten de leerlingen zelf actief aan de slag gaan en werken met actieve werkvormen.

De training bestaat  uit een aantal workshops en interventiemethodes. In de workshop ‘Up2You’ wordt het thema pesten en cyberpesten geïntroduceerd. Aan de hand van actieve werkvormen, filmpjes en stellingen gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over wat (cyber) pesten is. De leerlingen ontdekken hoe pesten opgelost en voorkomen kan worden.

Tijdens workshop 1 ‘Samen sta je sterk’ wordt dieper ingegaan op de problematiek rondom pestgedrag. Door middel van actieve werkvormen ontdekken de leerlingen dat pesten stopgezet kan worden wanneer leerlingen voor elkaar opkomen. De leerlingen leren hoe zij zich kunnen wapenen tegen cyberpesten en welke stappen zij kunnen zetten als zij hiermee te maken hebben. Leerlingen ontdekken hoe zij weerbaar kunnen zijn en grenzen kunnen aangeven. In workshop 2 ‘Samen sta je sterk staat de klas stil bij positieve eigenschappen van de ideale groep en de leerlingen verwoorden hoe zij naar de groep kijken. De leerlingen maken een collage over de positieve eigenschappen van de klas en werken veel samen in deze workshop.

Daarnaast biedt Chris de mogelijkheid van een supportgroep aanpak, docententraining en een ouderavond. De supportgroep aanpak kan ingezet worden als pesten een hardnekkig probleem is in een groep. Er vinden interventies plaats op individueel en groepsniveau om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden.

De trainers nemen vooraf altijd contact op met de school om de situatie door te spreken en af te stemmen waar behoefte aan is, zodat we een workshop op maat kunnen aanbieden.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@chris.nl.