Chris, wat er ook is!

Train de Uitvoerder LEV2g0

Er is in onze samenleving grote behoefte aan volwassenen die concreet en constructief willen én kunnen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Er komt vandaag immers zoveel op hen af. Hoe leren kinderen en jongeren om op een gezonde en verantwoorde manier invulling te geven aan hun leven?

Vanaf een jaar of tien zoeken zij in toenemende mate hun eigen weg door het leven en maken ze meer en meer hun eigen keuzes. Het weerbaarheidsprogramma LEV! wil hen handvatten bieden om hierbij goede keuzes te maken en een verantwoorde leefstijl te ontwikkelen. Het daagt jongeren uit om op ontdekkingstocht te gaan. Een ontdekkingstocht naar wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze naar toe willen. LEV! biedt uitdagende werkvormen, prikkelende vragen en confronterende situaties.

Aanmelden

Train de Uitvoerder
Speciaal voor jeugdleiders, leerkrachten, mentoren, kinder- en jongerenwerkers die LEV! graag zelf geven aan hun eigen groep, is er de trainerscursus ‘Train de Uitvoerder’. In drie lesdagen ervaar je de kracht van het programma en de ins en outs om het tot een succes te maken. Je maakt kennis met de werkvormen, gebruik van de werkmaterialen, de onderliggende Bijbelse principes en je ontvangt de werkmap. Kortom: we rusten je volledig toe om het programma in je eigen groep uit te kunnen voeren.

Co-trainer -LEV!
Een co-trainer is een vrijwilliger die naast een geprofessionaliseerde trainer staat. De kracht van de co-trainer is om tijdens de training leerlingen te ondersteunen bij de opdrachten die zij uitvoeren. Als co-trainer voer je individuele gesprekken met leerlingen, geef je instructies aan kleine groepen jongeren en zorg je samen met de trainer voor een goed verloop van het weerbaarheidsprogramma

LEV!
Wat LEV! beoogt, is jongeren te ondersteunen in het ontdekken van hun kostbare en waardevolle identiteit. Ze worden uitgedaagd om vanuit die identiteit met zichzelf en met anderen om te gaan en te kiezen voor een gezond en stabiel leven. LEV! wil jongeren toerusten door hun vaardigheden aan te reiken waarmee ze in staat zijn om gezonde keuzes te maken; of als er misschien verkeerde keuzes zijn gemaakt: de weg terug weer te vinden. LEV! blijkt in de afgelopen jaren voor heel veel jongeren een hulp te zijn geweest om gezonde weerbaarheid te ontwikkelen.

De uitvoerder
LEV! staat of valt met degene die het geeft. De trainer bepaalt in hoge mate de ruimte waarbinnen de jongeren een gevoel van vertrouwen en veiligheid kunnen ervaren. Nog veel belangrijker: de trainer zélf is een belangrijk onderdeel van het programma. Hij/zij is het kanaal waardoor God met Zijn Geest kan werken. Voor het uitvoeren van LEV! geldt de bekende uitspraak: ‘practice what you preach’. Wanneer de fundamenten van het programma niet de fundamenten zijn van jouw eigen leven – wanneer de principes die je de jongeren leert niet de principes zijn die je zelf toepast in jouw leven – dan kun je trainen wat je wilt maar zal het niet overkomen. Je kunt alleen een groep trainen vanuit je eigen overtuiging en vanuit je eigen ervaring. Jij als trainer bent een instrument in Gods handen, dat Hij gebruikt om Zijn liefde, Zijn bescherming en Zijn wijsheid door te geven aan de jongeren. Het is daarom van groot belang dat je zelf in een goede, levende relatie met God hebt.

Profiel
Om de kwaliteit van het programma te waarborgen, stellen we aan de uitvoerder de volgende voorwaarden:
• Je leeft met de Heere God en bent actief lid van een kerkelijke gemeente
• Je beschikt over goede trainersvaardigheden
• Je kent de leefwereld van kinderen en jongeren
• Je bent een teamplayer met een lerende houding

Doelstellingen van de cursus
Na het volgen van de cursus Train de Uitvoerder:
• kennen de uitvoerders de principes, de doelstellingen en de inhoud van het weerbaarheidsprogramma LEV!;
• hebben de uitvoerders praktisch geoefend met de verschillende werkvormen van het weerbaarheidsprogramma LEV!;
• zijn de uitvoerders in staat en bekwaam om het weerbaarheidsprogramma LEV! zelfstandig uit te voeren.

Locatie en data
3-10-17 februari 2021
Van 14.00 uur – 21.00 uur.
Locatie wordt nader bekend gemaakt

Trainers
De volgende trainers verzorgen de drie cursusdagen:

Alise Vleesenbeek
“Nadat ik de kinder- en tienerpastoraatcursus bij Chris heb gevolgd, ben ik actief geworden en gebleven in het pastoraat. Al vele jaren werk ik bij Chris met het weerbaarheidsprogramma LEV!.”

Carla Bakker
“In 2004 heb ik de kinder- en tienerpastoraatcursus gevolgd. Vanaf die tijd ben ik ook spreekbeurten gaan verzorgen. Zo gebruik ik mijn passie voor jongeren om hen helpen kiezen voor een gezonde levensstijl.”

Wilco Barneveld
“Ik kom uit Veenendaal, 42 jaar en getrouwd met Anne-Marie. Vrijwilliger bij Chris sinds 2012 waar ik als chatcoach en als trainer het LEV-programma mag verzorgen.”

De kosten van de cursus bedragen €295,- per persoon.

Klik hier om je aan te melden

Loading...