Appvoeding, een ouderavond

Er groeit een digitale generatie op. Daarom spelen het internet en andere media een grote rol in de opvoeding van kinderen en jongeren. Ook al hebben veel kinderen de technische vaardigheden van het gebruik van een device snel onder de knie -soms sneller dan hun ouders- zij hebben hun ouders hard nodig om bewust met media om te gaan.
Als ouders hun kind leren fietsen, begeleiden ze het hierbij stap voor stap. Naar gelang het kind meer vrijheid aankan, krijgt het meer verantwoordelijkheid. Als opvoeder is het van belang om na te denken hoe maak ik mijn kind mediawijs. Welke vrijheid en welke verantwoordelijkheid geef je met betrekking tot het internet en sociale media? Op deze ouderavond geven we ouders handvatten om de mediaopvoeding(Appvoeding) vorm te geven.
Ouders gaan met elkaar in gesprek.
– Welke regels en afspraken werken goed?
– Welke apps en games zijn geschikt voor een bepaalde leeftijd?

Voor wie is het geschikt?

Het programma is geschikt voor ouders van leerlingen uit van de basisschool

Tijdsduur

De ouderavond duurt ongeveer 90 minuten.

Welke thema’s worden behandeld?

  • Ontwikkeling van kind naar tiener.
  • Wat maakt socialmedia en internet zo populair? (ook voor ouders ?)
  • Welke verschillende aspecten horen bij mediaopvoeding?
  • Wat is een goede balans tussen online en offline activiteiten?
  • Ervaringen uitwisselen en tips delen  met andere ouders.

Wat verwachten we van de school?

We verwachten dat de leerkracht(en) bij de ouderavond aanwezig zijn en actief meedoen met de groepsgesprekken.