30 jaar Chris: aantal hulpvragen door kinderen en jongeren blijft onveranderd hoog

Dertig jaar geleden werd stichting Chris – inmiddels opgegaan in Stichting Chris en Voorkom! – opgericht om een luisterend oor te zijn voor kinderen en jongeren in nood. Anno 2020 is de noodzaak daarvan nog voluit actueel. In 2019 was het aantal hulpvragen van kinderen en jongeren dat binnenkwam onveranderd hoog: bijna 4500 chatgesprekken en ruim 3800 mailtjes. De top drie onderwerpen waarvoor zij met de stichting contact opnemen zijn: psychische problemen, kindermishandeling en -misbruik en seksualiteit. Door een tekort aan coaches moeten de kinderen en jongeren echter vaak lang wachten voordat zij gehoord worden.

Dertig jaar (Stichting) Chris is reden voor grote dankbaarheid, in de eerste plaats aan de Here God die het werk tot stand bracht en het tot op de dag van vandaag heeft gedragen. Maar ook dankbaarheid jegens een trouwe achterban die voor het werk bidt en geeft. Door hun ondersteuning mochten veel kinderen en jongeren geholpen worden. En die hulp blijft hard nodig.

Het grootste deel van de hulpvragers in 2019 is 14 jaar of ouder, 85 procent is vrouw, 15 procent man. De onderwerpen waarvoor de jongeren contact met de stichting opnemen zijn psychische problemen: depressie, angst, zelfmoordgedachten, eetproblemen en automutilatie; en problemen op het gebied van seksualiteit, onder meer misbruik, mishandeling, incest en pornografie.

De stichting zal in 2020 extra inspanningen plegen om het aantal coaches te verhogen. “Kinderen en jongeren moeten nu vaak te lang wachten voordat ze met één van onze coaches contact krijgen. We sluiten niet uit dat nogal wat van hen daardoor zijn afgehaakt”, zegt Jan Pieter Verweij, de nieuwe directeur van de stichting. “De vragen en problemen waarmee ze bij ons aankloppen zijn vaak ernstig en het hen snel, betrokken en professioneel te woord kunnen staan, is van groot belang.”

5

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *